Trygg hos Sverok

Trygg hos Sverok

Välkommen till Trygg hos Sverok. Här samlar vi alla våra tips för dig som vill arbeta mer med trygghet, likabehandling och tillgänglighet hos din förening och under era aktiviteter. Har du frågor om materialet, eller om du saknar något, känn dig fri att kontakta oss på info@sverok.se.

Checklista för medlemmar som upplever sig orättvist behandlade eller kränkta

Om du som medlem i en Sverokförening känner dig orättvist behandlad, trakasserad, mobbad eller utsatt för kränkande beteende i föreningssammanhang, kan du följa nedanstående lista för att få hjälp. Var medveten om att det inte spelar någon roll om den som utförde kränkningarna gjorde det med avsikt eller inte – om du upplever dig utsatt för kränkande behandling är det definitivt något som behöver redas ut. Kom ihåg att du inte behöver ha förslag på lösningar, det är inte din uppgift.

  1. Kontakta föreningsstyrelsen om det inträffade och be dem hantera situationen. Om de verkar känna sig osäkra på hur de ska gå tillväga, kan du be dem kontakta Sveroks föreningsutvecklare för tips och råd.

  2. Om föreningsstyrelsen är en del av problemet, eller inte agerar på din berättelse, kan du ta upp det med föreningens revisor. Revisorn har till uppgift att granska styrelsens arbete och är en neutral person som inte ens behöver vara medlem i föreningen. Revisorn själv kanske inte alltid kan agera i föreningen, men det är bra att personen är insatt i frågan.

  3. Kontakta Sveroks föreningsutvecklare eller infomail och beskriv vad som hänt. De kan hjälpa föreningen att få rätsida på situationen.

Likabehandlingsåtgärder

Här hittar du en lista på åtgärder ni som förening konkret kan utföra för att jobba med likabehandling. Listan är framtaget i projektet Normer, Attityder och Beteenden(NAB) – ett projekt Sverok drev tillsammans med Ung Media som avslutades 2015.

Förslag på uppförandekod

Detta är Sveroks mall för uppförandekod om något inträffar. En uppförandekod är som en värdegrund för föreningen, och som föreningens medlemmar godkänner när de går med i . Genom att ha en uppförandekod blir det enklare att avgöra om en medlem bryter mot föreningens regler eller inte och samtidigt signalera till medlemmarna vilket klimat föreningen vill ha. Föreningen kan använda mallen som uppförandekod till sina medlemmar och ni kan självklart lägga till egna saker i er uppförandekod.

Tillgängliga arrangemang

För att göra det enkelt för dig och din förening att arrangera tillgängliga arrangemang har Sverok tagit fram en enkel och lättläst guide. Med hjälp av Tillgängliga arrangemang får du enkelt översikt över hur arrangemang, event och möten enkelt kan göras mer inbjudande, tillmötesgående och tillgängliga,

Komplettering till Uppförandekoden

Detta är ett komplement till uppförandekoden och innehåller rekommendationer runt

  • Trygghetsvärdar
  • Användarnamn
  • Övernattning
  • Sociala medier och forum

Om er förening har verksamhet som innefattar den typen av verksamhet kan ni ta dessa delar och lägga till i er uppförandekod.

Handlingsplan

Även om alla i föreningen kommer bra överens kan det ibland hända saker ändå, och då är det bra om föreningen har en handlingsplan som berättar hur det ska hanteras. Därför finns här ett förslag på handlingsplan för föreningar om något händer i samband med er verksamhet. Denna går bra att kopiera rakt av och använda i er förening

Har det hänt något? 

I det här formuläret kan du, anonymt eller inte, skicka in en anmälan till oss i Sverok, om det är så att du upplever att du har blivit dåligt behandlad av någon som antingen jobbar på Sverok, är förtroendevald eller är med i en av våra arbetsgrupper.