Styrdokument

All verksamhet hos Sverok bygger på transparens, tillgänglighet och demokrati. Vi vill att det ska vara enkelt för dig att förstå hur vi arbetar och vilka principer som vägleder förbundet genom våra styrdokument.

På den här sidan har vi samlat våra viktigaste “styrdokument”, det vill säga de dokument som på olika sätt bestämmer och berättar om hur förbundet fungerar.

Stadgar

Stadgarna är grunden för hela vår organisation. Man kan säga att de är förbundets spelregler, som skapar struktur och vägledning för hur förbundet ska agera. Stadgarna är viktiga eftersom de beskriver vårt syfte, hur vi är organiserade och hur vi fattar beslut. Det är stadgarna som säkerställer att vi i Sverok har en tydlig, transparent och rättvis hantering av beslut och ansvar. Genom att ta reda på mer om stadgarna kan du få en djupare förståelse för hur Sverok fungerar och hur du kan vara delaktig i att forma spelkulturen.

Ta del av stadgarna här

Verksamhetsplan

I vår verksamhetsplan kan du läsa om allt vi ska göra i förbundet framöver. Verksamhetsplanen bestäms av förbundets medlemmar på Riksmötet och gäller för två år i taget. Planen innehåller aktiviteter som ska genomföras och bygger på förbundets långsiktiga vision. Genom att läsa verksamhetsplanen får du bättre koll på vad som är på gång i förbundet och vart vi är på väg. Det ger dig bättre möjlighet att vara delaktig och engagerad i förbundets arbete. Men det hjälper dig även att bidra till att forma och påverka förbundets framtid.

Ta del av verksamhetsplanen här

Ekonomiska transperens

I enlighet med vår roll som en del av Giva Sverige är det viktigt att vi kan visa upp exakt hur vi förvaltar våra donationer.

Lär dig mer om våra styrdokument

Förutom stadgarna och verksamhetsplanen finns en mängd andra dokument som ger mer detaljerad information om hur Sverok fungerar. Dessa dokument beskriver vår strategi, våra policies, riktlinjer och rutiner och ger vägledning i specifika frågor. Dessa frågor berör allt från jämlikhet och inkludering till ekonomisk förvaltning.

Vi är övertygade om att öppenhet och tydlighet är avgörande för en stark och inkluderande spelkultur. Av den orsaken finns alla våra styrdokument att läsa på infobanken.

Till infobanken

Årsdokument