Föreningsbidrag

Att hyra lokal, köpa utrustning och fika till era träffar kan bli dyrt i längden. Därför vill vi bidra med ekonomiskt stöd så att ni har råd att göra det ni älskar. Nedan kan ni även ta del av ännu fler sätt att få bidrag och stöd på.

Bidrag från Sverok

Föreningar anslutna till oss som uppfyller våra krav får ett årligt verksamhetsbidrag och medlemsbidrag samt bonus för inlämnat årsmötesprotokoll från oss.

Bidragsnivåer 2023 och 2024

  • Verksamhetsbidrag – 2200kr, 2500kr följande år
  • Medlemsbidrag med godkänd onlineregistrering – 50 kr/medlem som är 6-25år
  • Medlemsbidrag registrerad i eBas med manuell inmatning – 20 kr/medlem som är 6-25år
  • Bonus för inlämnat årmötesprotokoll – 200kr

Bidragsnivåerna kan ändras från år till år. Dessa siffror gäller under 2023 och 2024. Aktuell information om bidragsnivåer och krav finns alltid i dokumentet “Ungdomsföreningsbidrag” på vår infobank. Där finns också information om bidragen för huvudföreningar med avdelningar.

Krav

För att få bidrag från oss så ställer vi vissa krav på din förening. Grundkraven för att få bidrag är att

  • 60% av föreningens medlemmar är i åldrarna 6-25 år
  • ni genomför och rapporterar in ert årsmöte varje år
  • ni anordnar aktiviteter och berättar om dem i en årlig verksamhetsrapport

Uppnå ålderskraven

Om ni har svårt att nå upp till 60 % unga i föreningen så kan ni använda er av dessa tips:

  • Rekrytera fler medlemmar i åldrarna 6-25 år. Våra bästa rekryteringstips
  • Dela upp era medlemskap i aktivitetsmedlemmar och röstmedlemar. Enbart 60% av alla röstmedlemmar behöver vara under 26 år gamla. Aktivitetsmedlemmar får vara vilken ålder som helst.
  • Starta en eller flera ungdomsavdelningar. Läs mer om avdelningar här

Varför 6-25 år?

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har definierat en ungdom som en person mellan 6-25 år gammal. Det är även MUCF som delar ut statsbidrag till ungdomsförbunden i Sverige. Sverok är ett ungdomsförbund och får därför bara betala ut medlemsbidraget till individer under 25 år och föreningar som består av 60% ungdomar.

För att ta emot bidrag från Sverok behöver ni ett bankkonto. Ni kan läsa mer om hur ni enkelt öppnar ett bankkonto till föreningen här.

FAQ – Fler sätt att få bidrag på

Kan min förening få bidrag från kommunen?

Ja, föreningsbidraget täcker inte alltid alla kostnader och då går det att vända sig till kommunen. Det finns olika typer av bidrag som kommunerna kan erbjuda. Några vanliga typer är lokalkostnadsbidrag, aktivitetsbidrag och utbildningsbidrag. Verksamheter för barn och unga brukar prioriteras högre. Om ni vill lära er mer om kommunala bidrag så kan ni läsa mer här.

Kan min förening få bidrag genom distrikten?

Ja, många av våra distrikt har olika typer av bidrag som föreningarna inom distriktet har rätt att söka. Mer information om vad de har att erbjuda hittar du på ditt distrikts hemsida eller genom att kontakta dem direkt.

Finns det andra nationella och internationella bidrag att söka?

Det finns många olika fonder, stiftelser och bidragsgivare som vill sponsra allt från stora till små projekt. Om din förening har ett projekt eller en idé som ni skulle vilja genomföra men inte vet hur ni ska täcka kostnaderna så kan ni kontakta oss och få rådgivning. Sveroks kansli har skrivit många projektansökningar och har koll på olika bidragsgivare och vem som skulle vara bäst att söka finansiellt stöd hos. Maila oss på info@sverok.se så hjälper vi er!

Kan min förening få extra bidrag genom studiecirklar?

Studiecirklar är ett bra sätt att få extra ekonomiskt stöd genom och tillgång till lokal, utrustning och studiematerial. Vi är medlemmar i Studiefrämjandet, de är ett studieförbund som ni kan skapa studiecirklar genom. En studiecirkel är en grupp som samlas för att lära sig något. Ni kan exempelvis starta en studiecirkel där ni lär er hur ni syr cosplay dräkter, målar bordspelsfigurer eller utvecklar ett tv-spel tillsammans.