Styrelsen

En föreningsstyrelse leder ofta föreningens arbete. Styrelsen ser över föreningens ekonomi och verkställer årsmötets beslut. Att sitta i en styrelse kan vara både utvecklande och utmanande, men det är ofta väldigt givande.

Styrelsen är medlemmarnas representanter och väljs på föreningens årsmöte. Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas in i styrelsen. Styrelsens uppgift är att leda föreningen, att finnas tillgängliga för medlemmarna och uppdatera om vad som händer i föreningen.

Det här gör styrelsen

  • Är föreningens kontaktpersoner och främsta ansikte utåt
  • Sköter föreningens ekonomi
  • Ansvarar för medlemsregistrering och rapportering till Sverok
  • Förbereder och bjuder in till föreningens årsmöte
  • Lyssnar på vad medlemmarna vill och genomför det som årsmötet har bestämt

Lär dig mer

Vill du lära dig mer om styrelsens uppgifter? I Sveroks utbildningsplattform Akademin finns vår utbildning Föreningsboken. Där finns ett helt kapitel som handlar om vad en styrelse är och gör, de olika rollerna och styrelsens vanligaste uppgifter. Skaffa ett gratis konto på Akademin och lär dig allt om styrelsearbete!

Glöm inte revisorn!

Alla föreningar ska också ha en revisor, som har till uppgift att hålla koll på att styrelsen gör det den ska och att föreningens pengar används på rätt sätt. Granskningen redovisas sedan på föreningens årsmöte. Revisorn är inte en ledamot, utan ska tvärtom vara oberoende och inte ha några nära band till någon i styrelsen. Därför får revisorn inte till exempel vara släkt med, eller bo tillsammans med någon av styrelsens ledamöter. I Akademikursen Föreningsboken kan du lära dig mer om vad en revisor gör.

Kom ihåg att ni inte behöver göra allt själva bara för att ni sitter i styrelsen! För att styrelsen ska orka behöver medlemmar utanför styrelsen engagera sig och bidra till föreningens verksamhet.

Frågor om styrelsen

Vem gör vad i styrelsen?

Ni bestämmer mycket själva kring vem som gör vad. Men det vanligaste är att ordförande leder arbetet och mötena och kassören ansvarar över pengarna som kommer in och ut i föreningen. Utöver det är det upp till er beroende på vilken typ av förening ni driver om ni vill ha fler poster och vem som ska göra vad. Kom ihåg att ni måste vara minst tre stycken som sitter i styrelsen.

Vi har problem i vår styrelse, vad gör vi?

Ni kan alltid höra av er till oss på Sverok när ni har problem i er förening. Oss når ni bäst på info@sverok.se, men ni kan också fråga andra medlemmar på discord.sverok.se

Hur länge får en person sitta i styrelsen?

Det finns ingen gräns för hur länge en person kan sitta i styrelsen. Varje årsmöte röstar och bestämmer ni vem som ska sitta ha vilken position. En person kan alltså sitta i styrelsen så länge som den tycker att det är roligt och de andra i föreningen röstar för att behålla personen på sin position.