Avdelningar

Det finns mycket att vinna av att starta avdelningar inom er förening. Läs mer om avdelningar och deras fördelar!

Har din förening flera medlemmar med samma specifika intressen inom er spelgren? Har ni en del medlemmar i åldern 6-25 år men inte tillräckligt många för att kunna få Sveroks föreningsbidrag? Eller börjar föreningen kanske bli så stor att det är svårt att hålla koll på er verksamhet? Då kan det vara dags för er att bli en huvudförening och bilda avdelningar.

Modell över hur avdelningar fungerar

Så här funkar avdelningar

Den här bilden visar hur en huvudförening med avdelningar fungerar. Huvudföreningen, som är din nuvarande förening, startar en eller flera underavdelningar. I avdelningarna samlas grupper av föreningens medlemmar för att göra mer specifik verksamhet tillsammans. Exempelvis om huvudföreningens verksamhet är digitala spel så kan ni ha en avdelning som fokuserar på LAN och en avdelning som bara spelar Tekken.

En avdelning skapas genom att de som vill vara med håller ett uppstartsmöte, precis som i en vanlig förening. De som är med på uppstartsmötet bestämmer vad avdelningen ska heta och göra, beslutar om stadgar och väljer en styrelse. Huvudföreningen stöttar och hjälper till där det behövs.

Fördelarna med avdelningar

Att starta en eller flera avdelningar är ett sätt att skapa tydligare ordning i din förening. Ni kan till exempel ha avdelningar för ungdomar, spelgrupper, evenemang eller något annat. Varje avdelning får möjlighet till mer resurser och ökat självbestämmande. Andra fördelar är till exempel

  • Mer bidrag: Genom att dela in föreningen kan ni få mer föreningsbidrag än som vanlig förening, eftersom varje bidragsgrundande avdelning får rätt till ett eget bidrag. Har din förening för få unga medlemmar för att kunna få föreningsbidrag idag kan ni starta en ungdomsavdelning i föreningen och få föreningsbidrag för den.
  • Mer demokrati: Fler medlemmar engagera sig och påverka i föreningen.
  • Mer engagemang: Avdelningar ger möjlighet för medlemmarna att fördjupa sig i sina favoritområden och öka sitt engagemang i föreningen.

Har du frågor? Kontakta våra föreningsexperter!

En förening kan ha hundratals avdelningar eller bara ett par. Ni väljer själva hur ni vill göra i er förening!

Bra att veta om avdelningar

Medlemskapet

  • Man måste vara medlem i huvudföreningen för att kunna bli medlem i en avdelning.
  • Varje avdelningsmedlem måste själv aktivt välja att bli medlem i avdelningen.

Ekonomi

  • Avdelningar kan låta huvudföreningen sköta ekonomi och revision. Då behöver avdelningen inte ha en egen kassör eller en egen revisor.
  • Avdelningsbidragen betalas till huvudföreningen och det är huvudföreningens årsmöte som bestämmer hur pengarna ska användas.

Sveroks Riksmöte

  • Varje avdelning har rätt att anmäla ett ombud till Sveroks Riksmöte, men bara om inte huvudföreningen skickar något ombud. Föreningen måste därför välja om det är huvudföreningen eller avdelningarna som ska vara föreningens representanter på Riksmötet.