Tidigare projekt

På Sverok har vi mångårig erfarenhet av engagemang för att förändra normer, attityder och beteenden i spelvärlden.Våra tidigare projekt har varit viktiga för att främja en mer inkluderande och trygg spelkultur i Sverige.

Genom aktivt arbete för att främja inkludering och bekämpa diskriminering har Sverok bidragit till att skapa fler sammanhang där människor kan känna sig accepterade, trygga och välkomna. Dessa projekt har inte bara ökat medvetenheten kring utmaningar i och möjligheter i spelkulturen. De har även format Sveroks nuvarande arbete och framtida utveckling. Läs mer om våra tidigare projekt nedan.

Photo: Andreas Pegelow – http://andreaspegelow.com/

Samspel

Projektet drevs av Sverok i samarbete med organisationen MÄN, med syftet att utveckla två metodmaterial för använda spel som verktyg för att lära barn förebygga våld och skapa trygga miljöer. Samspel Fritid är ett kostnadsfritt material för ledare inom öppna verksamheter som fritidsgårdar, speciellt anpassat för barn i åldrarna 10-15 år. Samspel Skola riktar sig till barn i årskurs 4-6 och använder spel för att utforska viktiga teman såsom våldsförebyggande, sexism och rasism. Ett stort tillägg till projektet var utvecklingen av datorspelet På Gränsen som handlar om samtycke i vardagliga situationer. På Gränsen utvecklades i samarbete med dimh. Projektet avslutades med lansering under vintern 2023 och finansierades av Allmänna arvsfonden.

Sverok TV

Sverok TV arbetade med att skapa en mer välkomnande och inkluderande onlinekultur inom spelvärlden, med fokus på Twitch och YouTube. Genom att driva kanaler utifrån Sveroks värdegrund erbjöd projektet en plattform där enskilda spelare och föreningar kunde streama och dela material. Målet var att förbättra samhällsbilden av spel och spelkultur samt stötta barn, ungdomar och e-sportföreningar i Sverige. Efter projektets avslut har Sverok TV fortsatt att utvecklas som en del av Sveroks ordinarie verksamhet. Där fokus på inkludering, mångfald och likabehandling har varit centralt.

Respect all, compete!

Respect All, Compete! var ett projekt finansierat av Arvsfonden. Projektet riktade sig till ungdomar och hade som mål att skapa unga förebilder som kunde bidra till att sprida positiva attityder och beteenden inom e-sport. Under projektets gång etablerades 21 fysiska mötesplatser över hela landet, och en Code of Conduct utformades i samarbete med olika aktörer inom e-sporten. Dessutom genomfördes utbildningar för personal på IT-caféer och på de nyetablerade mötesplatserna. E-sportläger arrangerades med workshops och utbildningar om Code of Conduct.

Framtidens E-sport

Framtidens E-sport var ett projekt i samarbete med föreningen Female Legends. Projektet var finansierat av Arvsfonden och hade som syftade till att skapa en mer inkluderande E-sportscen för tjejer och icke-binära personer mellan 13-25 år. Projektet arrangerade träningsläger, utvecklade jämställdhetsplaner och tog fram utbildningsmaterial för föräldrar och ungdomsledare. Genom sina insatser bidrog Framtidens E-sport till att främja jämställdhet inom e-sport, stötta utvecklingen av kvinnliga spelgrupper och stärka nätverken mellan spelare.

Intresserad av våra pågående projekt?

Vi har flera pågående projekt som på olika sätt bidrar till att spelkulturen blir tryggare och mer inkluderande. Är du intresserad av våra nuvarande satsningar? Läs mer här