Så gör du skillnad

I över 35 år har Sverok gjort skillnad för spelkulturen i Sverige. Under Sveroks historia har vi arbetat hårt för att inkludera och skapa en trygg miljö för alla som älskar spel. Idag arbetar vi med samma målsättningar med ännu högre ambitioner. Så gör du skillnad

Om du vill göra skillnad och stödja oss i att kunna fortsätta vårt arbete inom gemenskap, engagemang, demokrati och driva våra viktiga projekt? Stöd oss här!

Några av våra huvudfrågor

 • Skapa gemenskap – Vi samlar spelare i hela Sverige för att utforska spelkulturen tillsammans!
 • Engagera och organisera unga – Vi ger unga ett forum att engagera sig i
 • Främja demokrati – Vi uppmanar alla våra medlemmar att delta i och främja demokratiska processer
 • Spelkulturen blir kulturform – Vi vill påverka samhällets syn på spelkulturen och öka förståelsen kring vinsterna av kulturen

Alla får plats i spelkulturen

Vi har som målsättning att spelkulturen ska vara inkluderande och tillgänglig för alla spelare. Alla som vill delta i spelvärlden, ska få göra det oberoende på förutsättningar. Grupper vi arbetar extra hårt för att inkludera:

 • Tjejer
 • HBTQIA+-personer
 • Personer som rasifieras som icke-vita
 • Personer med funktions nedsättningar
 • Individer bosatta i socioekonomiskt utsatta områden
 • Individer bosatta på landsbygden

Våra inkluderingssatsningar

”Det har hänt mycket inom spelkulturen de senaste åren, jag känner nu att jag äntligen får ta plats hos Sverok.”

Fortsätt driva våra viktiga projekt

Vi driver flera olika projekt som har som gemensamt mål att fler människor ska känna sig trygga och inkluderade i spelvärlden. Dessa projekt bidrar också till att fler får möjligheten att känna sig sedda och hörda.

Nätverk för inkluderande

 • Leia arbetar med att inkludera tjejer och icke-binära i spelkulturen samt att minska sexismen inom spelvärlden

Prata om viktiga ämnen

 • Tillsammans med Killar.se skapar vi fler möjligheter för killar att prata om viktiga ämnen som ensamhet, relationer, sex och samtycke
 • Samspel är ett metodmaterial för unga under 15 år där de får ta del av olika spel som diskuterar viktiga ämnen som samtycke och hur de kan ingripa i en våldssituation

Kartlägga

 • Får du spel? undersökningen ökar kunskapen hur antidemokratiska aktörer påverkar och rekryterar unga på online-spelplattformar
 • Ungt digitalt ledarskap belyser hur viktigt ungt ledarskap online är och vilka erfarenheter och kunskaper dessa ungdomar bär med sig

Stöd oss!

Genom att stödja oss kan vi fortsätta att driva våra satsningar och projekt för att göra spelkulturen mer tillgänglig och inkluderande för alla. Tack så mycket för ditt bidrag! Stöd oss här

Kvalitetsmärkta av