Trygghet och likabehandling

Spelkulturen ska vara trygg, tillgänglig och öppen för alla. Vi vill montera ner alla hinder som står i vägen för att fler ska kunna ta del av spelen och hobbyn som vi älskar.

Det gör vi genom att ständigt arbeta med likabehandlingsfrågor i alla delar av förbundet, från Riksmötet till kansliet, från förbundsstyrelsen till föreningsverksamheten.

QueerCon, Stockholm Pride, 2018

Likabehandlingsarbetet

För att ni ska lyckas med trygghetsarbetet i föreningen vill ni planera i förväg. Genom att prata om situationer som kan uppstå innan de händer kan ni alltid känna er förberedda. Har ni en uppförandekod, trivselregler och handlingsplaner på plats underlättar ni möjliga konflikter som kan uppstå i framtiden.

Uppförandekoder

Många föreningar väljer att använda en uppförandekod för att säkerställa en trygg miljö för sina medlemmar. Sverok har därför tagit fram ett antal guider och uppförandekoder för att underlätta för fler föreningar genom att använda dessa. Det finns guider både för specifika verksamheter och som din förening kan anpassa på egen hand.

Vi anser att alla förtjänar en trygg och säker plats i spelkulturen

Anmäl en händelse

I det här formuläret kan du, anonymt eller inte, skicka in en anmälan till oss på Sverok, om det är så att du upplever att du har blivit dåligt behandlad av någon som antingen jobbar på Sverok, är förtroendevald eller är med i en av våra arbetsgrupper.

Anmäl här

Hur har Sverok arbetat med likabehandlingsfrågor tidigare?

Sverok arbetar ständigt med likabehandlingsfrågor för att utveckla spelkulturen till en mer öppen och tillgänglig plats. I det arbetet har vi drivit ett antal lyckade projekt med stöd från bland annat Allmänna Arvsfonden, Postkodsstiftelsen och MUCF. Du kan läsa mer om några av våra projekt här:

Vad gör jag om jag känner mig utsatt?

Om du som medlem i en Sverokförening känner dig orättvist behandlad, trakasserad, mobbad eller utsatt för kränkande beteende i föreningssammanhang, kan du följa nedanstående lista för att få hjälp. Var medveten om att det inte spelar någon roll om den som utförde kränkningarna gjorde det med avsikt eller inte – om du upplever dig utsatt för kränkande behandling är det definitivt något som behöver redas ut. Kom ihåg att du inte behöver ha förslag på lösningar, det är inte din uppgift.

  • Kontakta föreningsstyrelsen om det inträffade och be dem hantera situationen. Om de verkar känna sig osäkra på hur de ska gå tillväga, kan du be dem kontakta Sveroks föreningsutvecklare för tips och råd.
  • Om föreningsstyrelsen är en del av problemet, eller inte agerar på din berättelse, kan du ta upp det med föreningens revisor. Revisorn har till uppgift att granska styrelsens arbete och är en neutral person som inte ens behöver vara medlem i föreningen. Revisorn själv kanske inte alltid kan agera i föreningen, men det är bra att personen är insatt i frågan.