Testamentera

Kanske har du själv fått uppleva glädjen och värdet av spel och ungdomsverksamhet, eller kanske brinner du för att stödja barn och ungas fritid och deras möjligheter till demokratisk skolning. Nu får du chansen att ge tillbaka genom att testamentera.

Genom att inkludera Sverok i ditt testamente kan din omtanke och ditt personliga engagemang leva vidare och bidra till att skapa meningsfulla och inkluderande fritidsaktiviteter för unga människor. Din testamentsgåva kan bestå av kontanter, värdepapper, fastigheter eller andra tillgångar.

För att inkludera Sverok i ditt testamente, följ dessa steg:

  • Skriv vårt fullständiga juridiska namn, ”Sverok”.
  • Ange Sveroks organisationsnummer, 802014-5424.
  • Om du inte vet det exakta gåvobeloppet du vill testamentera, kan du ange ”X % av min återstående kvarlåtenskap ska gå till Sverok”. Du kan även välja att testamentera fastigheter, bostadsrätter, fonder och värdepapper.
  • För att ditt testamente ska vara juridiskt giltigt, bör du tänka på följande:


Genom att inkludera Sverok i ditt testamente kan du göra en betydelsefull insats för att främja ungdomsverksamhet och spelgemenskap. Ditt bidrag kommer att vara till nytta för kommande generationer och bidra till en stark och inkluderande spelkultur.

Har du frågor kring att testamentera? Kontakta oss på info@sverok.se

Att komma ihåg när en testamenterar

Signera

Testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av dig personligen, inklusive ditt namn, ort och datum.

Vittnen

Två vittnen måste närvara samtidigt och bevittna din namnteckning. Vittnena bör vara medvetna om att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet. Vittnena får inte vara nära släkt eller vara arvtagare till dig, och de bör vara minst 15 år gamla.

Stöd spelkulturen på andra sätt

Du behöver inte vänta med att stödja spelkulturen. Vi behöver stöd för att kunna fortsätta vårat viktiga arbete. Läs mer om hur du kan göra skillnad idag. Du kan även stödja oss genom att bidra med en gåva