Starta förening

Gillar du och dina vänner spel, gaming eller nördkultur? Då borde ni starta en förening tillsammans!

Ta chansen att bli en Sverokförening idag! Om ni är under 26 år kan ni få över 2000 kronor av Sverok varje år att använda till att göra ännu mer roliga saker tillsammans. För att starta en förening behöver ni vara minst 4 personer. Genom att följa vad som står i Steg 1 och Steg 2 så bildarna ni föreningen. Det är bara föreningar som kan få bidrag från Sverok.

Steg 1: Lägg till medlemmar

Fyll i alla som vill vara med i föreningen (Minst fyra personer)

Sparade medlemmar: (Klicka för att ändra)

Medlem #1

Registrera medlem

Steg 2: Starta föreningen

Fyll i alla uppgifter för att starta föreningen

Början

Uppstartsmötet

Skriv den som ansvarar för att leda mötet och fylla i formuläret.

Att vara justerare betyder att man ansvarar för att dubbelkolla och intyga att allt ni skriver här och skickar in till Sverok blir rätt. När ni är klara och ska skicka in er ansökan till Sverok kommer justeraren att få signera den digitalt.

Bilda föreningen

Bestäm vad föreningen ska heta. Ni kan byta namn senare om ni skulle ändra er.

Skriv den som Sverok i första hand ska kontakta när vi vill få tag på er. Det kan vara samma som den som är ordförande. Föreningens hemkommun (sätet i stadgarna) blir där kontaktpersonen bor. Ni kan ändra det senare om ni vill

Gatuadress.

Postnummer.

Postort.

Stadgarna är föreningens regler. Stadgarna finns för att visa att föreningen är på riktigt, hur den ska skötas och att medlemmarna tillsammans bestämmer över den. Om ni vill ändra eller lägga till något i stadgarna kan ni göra det senare.

Välj personer

Ordföranden är den som leder föreningen tillsammans med två medlemmar till i det som kallas “styrelsen”. Den ni väljer till ordförande ska vara inskriven som medlem i steg 1.

“Ledamot” är ett samlingsnamn för de medlemmar som leder föreningen. Det behövs minst två ledamöter som tillsammans med ordföranden blir föreningens styrelse. Om ni vill vara fler än tre i styrelsen kan ni ändra det senare. De ni väljer ska vara inskrivna som medlemmar i steg 1.

“Ledamot” är ett samlingsnamn för de medlemmar som leder föreningen. Det behövs minst två ledamöter som tillsammans med ordföranden blir föreningens styrelse. Om ni vill vara fler än tre i styrelsen kan ni ändra det senare. De ni väljer ska vara inskrivna som medlemmar i steg 1.

Revisorns uppgift är att hålla koll så att styrelsen gör det som föreningens medlemmar har bestämt. I en liten förening är det för det mesta en lätt uppgift! Den ni väljer behöver vara inskriven som medlem i steg 1. Om den som ska vara revisor inte vill vara medlem i föreningen kan ni ta bort den senare.

Vill ni inte ha någon valberedare kan ni hoppa över det här steget.

Valberedare behövs oftast bara om föreningen har mer än runt 10 medlemmar. Valberedningens uppgift är då att varje år ta fram förslag på vilka som ska väljas till styrelsen.

Planera året

Det vanligaste är att det är gratis att vara medlem i en Sverokförening. Om ni vill att det ska kosta något att vara med i er förening kan ni ändra det senare.

En “Verksamhetsplan” är en beskrivning av vad ni vill göra i föreningen under året.

Sverok ger bidrag varje år till föreningar som har minst tre medlemmar varav minst 60% i åldern 6-25 år. Bidraget kan ändras lite mellan åren. 2024 är det bland annat 2200 kr plus 20 eller 50 kr per medlem i åldern 6-25 år.

Avslutningen
att alla medlemmar vi skrev in i steg 1 vill vara med i föreningen att föreningen inte får eller kommer att få bidrag från Riksidrottsförbundet eller ett specialidrottsförbund, till exempel Svenska E-sportförbundet.

Något gick fel. Alla punkter måste vara klara (grönmarkerade) för att ni ska kunna registrera föreningen. Grå, röda eller svarta punkter är inte klara och måste åtgärdas.

Registrera förening