Samspel

I projektet Samspel utvecklar vi metoder, nätverk och mötesplatser där vi tillsammans med barn använder spel för att förebygga våld och skapa schyssta sammanhang. Projektet riktar sig till barn under 15 år och vuxna som möter dem i skola, fritidsverksamhet eller föreningsliv. Samspel är ett samarbete mellan Sverok och MÄN och drivs med stöd från Allmänna Arvsfonden.

AKTUELLT

Digital Nätverksträff: Barn, nätet och övergrepp

Den 3 februari kl 18-19.30 bjuder projektet Samspel in till en digital nätverksträff med tema Barn, nätet och övergrepp! Vilka övergrepp riskerar barn att utsättas - och utsätta andra - för på nätet? Vad kan vi göra för att förebygga brottslighet mot barn? Vi gästas av Kajsa Rietz från Novahuset som föreläser och svarar på era frågor.

Nätverksträffen riktar sig främst till dig som möter barn mellan 10-15 år inom skola, fritidsverksamhet eller ideell sektor.

Vad ska vi ta fram i projektet?

Metodmaterial

Huvudmålet i projektet är att ta fram två metodmaterial för att jobba med våldsprevention med barn under 15. En för skola och fritidsverksamhet i mellanstadieåldern och en metod ska riktad till ideella som möter barn under 15 år. Metoderna ska använda spel som ett sätt att diskutera normer och våld med barnen. Vi vill tillsammans med dem utforska hur vi kan skapa sammanhang där alla kan känna sig trygga - både i och utanför spelvärlden.

Digital Mötesplats

Vi kommer i projektet ta fram en digital mötesplats där barn under 15 kan spela med varandra. Vi kommer anordna regelbundna spelträffar tillsammans med ideella ledare, där barnen kan fortsätta ses och spela på schyssta villkor i en trygg miljö med närvarande vuxna. 

Nätverk

För att stärka vuxna som möter barn under 15 i hur de kan använda spel i undervisning eller ideell verksamhet kommer vi också att organisera två nätverk: ett för professionella och ett för ideella. Tillsammans på nätverksträffar diskuterar vi aktuella frågor och lär oss av varandra. Ämnen kan vara hur man använder spel i pedagogiskt arbete, hur man praktiskt kan skapa jämlika spelmiljöer eller hur man bäst stöttar barnen i sitt spelintresse. 

Vill du vara med?

Vi söker löpande efter personer eller organisationer som vill vara involverade i projektet på något sätt! Jobbar du på en skola och vill att vi ska göra workshops hos er? Har du en spelförening där du möter barn? Vill du bli en av våra ideella ledare? Kanske ge oss feedback på vårt metodmaterial under projektets gång? Eller bara vara med i något av våra nätverk? Tveka inte att höra av dig!

KONTAKTA OSS!

sam.bafvenberg@sverok.se

Vi på Samspel

Vår vision

"Tillsammans med barn använder vi spel och lek för att skapa sammanhang där alla kan påverka och känna sig trygga."

I SAMARBETE MED

MED STÖD FRÅN