TUFFT FÖR SPELFÖRENINGAR UNDER PANDEMIN

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Pressmeddelanden

Tufft för spelföreningar under pandemin

Sveriges spelföreningar har drabbats hårt av pandemin. Majoriteten av föreningarna upplever minskat engagemang, färre medlemmar och uteblivna intäkter. Det visar undersökningar gjorda av Sverok.

Det är mörka siffror för den organiserade spelhobbyn som kommit fram när Sverok undersökt hur ungdomsförbundets föreningar påverkats under coronapandemin. 53% av föreningarna anger att medlemsantalen minskat samtidigt som tre fjärdedelar av svarande anser att medlemsengagemanget sjunkit.

– Ideellt engagemang som byggts upp över decennier har tagit en jättesmäll under de senaste året. Riskerna som vi ser är ökad ensamhet för många av våra unga medlemmar som just nu saknar hundratals mötesplatser där de tidigare känt sig hemma säger Sara Hauge, generalsekreterare på Sverok.

Inställda konvent, spelkvällar och LAN har också varit ett hårt slag mot de ideella föreningarnas ekonomi. 54% av de svarande upplever att intäkterna sjunkit under pandemin. För att motverka den ekonomiska påfrestningen på föreningar har Sverok tagit fram ett krisbidrag till ett värde av 300 000 kronor.

Föreningarna, som främst består av unga spelare under 25 år, har samtidigt arbetat hårt för att flytta verksamheten online. 35% har delvis eller helt kunnat flytta verksamheten till digitala plattformar.

– Vi har redan tagit fram guider för hur föreningarna ska kunna träffas och ha sina möten online. Vi ser att fler hittat nya möjligheter att umgås, som kan komplettera den fysiska gemenskapen när samhället öppnas upp igen säger Sara Hauge

Undersökningen gjordes under två separata tillfällen, under hösten 2020 och våren 2021 och visar på försämring över tid.

Andel av spelföreningar som under pandemin har…

Ställt in verksamhet
83%
Minskat engagemang
82%
Lägre intäkter
54%
Färre medlemmar
53%