Förtroendevalda

Förtroendevalda

På Riksmötet väljs upp till nio personer till förbundsstyrelsen som ska representera förbundet under ett år. Det är styrelsen som ansvarar för förbundets centrala verksamhet och ser till att verksamhetsplanen blir genomförd på bästa sätt.

Nedan finner du styrelsen, revisorer och valberedningen samt deras kontaktuppgifter.

Max Horttanainen
Ordförande, max.horttanainen[a]sverok.se, 0730910717
Helena Sandahl
Vice ordförande, helena.sandahl[a]sverok.se
David Eriksson
Förbundssekreterare, david.eriksson@sverok.se
Clara Herrlin
Ledamot, clara.herrlin@sverok.se
Elaine Boström
Ledamot, elaine.bostrom[a]sverok.se
Emil Stensson
Ledamot, emil.stensson@sverok.se
Linnea Isaksson
Ledamot, linnea.isaksson@sverok.se
Lucy Jonsson
Ledamot, lucy.jonsson@sverok.se
Eärendil Enbuske
Ledamot, earendil.enbuske@sverok.se

Valberedningen

Vill ni veta mer om hur vi i valberedningen arbetar, eller har ni kanske frågor kring nomineringar?

Maila oss då på:
valberedning@sverok.se

Evelynn Aulie
Valberedare
Rebecka Winter
Valberedare
Kristina Espwall
Valberedare
Mia Johansson
Valberedare
Sara Forslund
Valberedare
Jojjon Hamrén
Valberedare

Revisorer

Andreas Hallqvist
Verksamhetsrevisor andreas.hallqvist@gmail.com
Jean-Ling ”Jenna” Yeung
Verksamhetsrevisor, jeanling.yeung@gmail.com