STOPP FÖR NYA FÖRENINGSKONTON – NYA REGLER TVINGAR NORDEA ATT BRYTA SAMARBETET MED SVEROK

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Kansliet

Stopp för nya föreningskonton – nya regler tvingar Nordea att bryta samarbetet med Sverok

Nya lagar och regler gör att det inte längre är möjligt att öppna nya bankkonton via Sverok hos Nordea. Detta gör att det blir svårare för barn och unga att driva föreningsverksamhet utan att blanda in vuxna, något Sverok ser mycket allvarligt på.

Från och med den 1 maj 2018 går det inte längre att via Sverok öppna nya bankkonton hos Nordea. Anledningen är nya lagar och regler som ställer högre krav på bankerna. Nordea anser att det nuvarande systemet, där Sverok kan öppna konton åt sina föreningar, inte uppfyller de nya kraven och har därför valt att omedelbart stoppa möjligheten för sverokföreningar att via Sverok öppna konton hos Nordea.

Detta är en utveckling vi är mycket besvikna över. Det nya regelverket gör det svårare för barn och unga att öppna konton och driva förening vilket bidrar till att det unga civilsamhället riskerar att ta ett steg tillbaka.” säger förbundsordförande Anna Erlandsson.

De nya reglerna innebär att bankerna måste ha omfattande kunskap om och göra detaljerade riskbedömningar av dem som använder bankens tjänster. Reglerna ska förhindra att bankerna används för penningtvätt och terrorfinansiering och grundar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv.

De nya reglerna har varit kända för bankerna inklusive Nordea under lång tid. Det är beklagligt att Nordea dröjt så länge med att klargöra konsekvenserna för Sverok och våra medlemsföreningar “, säger kanslichef Johan Groth. “När Nordea nu med kort varsel avbryter samarbetet med Sverok innebär det merarbete och osäkerhet för våra föreningar. Sverok arbetar med att hitta nya sätt för våra medlemsföreningar att få tillgång till betaltjänster.”

Sverok tycker att detta är en väldigt tråkig utveckling och hoppas kunna finnas till hands för våra föreningar och svara på frågor om kommande utveckling.

Sverok kommer inom kort att kontakta alla föreningar som har ett bankkonto i Nordea via Sverok. Där kommer det att finnas ytterligare information om vad förändringen innebär och vad som kommer att hända härnäst.

 

Vad innebär de nya reglerna och Nordeas beslut för Sveroks föreningar?

 

  • Föreningar där alla i styrelsen är under 18 år kommer inte längre kunna ha ett bankkonto (berör ett begränsat antal föreningar inom Sverok).

 

 

Vanliga frågor om Sverok och Nordea

Vanliga frågor om Sverok och Nordea

Sverok har varit kund hos Nordea sedan ca 10 år tillbaka. En anledning till att Sverok bytte till Nordea som affärsbank var att Nordea erbjöd en möjlighet för medlemsföreningarna att öppna olika banktjänster hos Nordea via Sverok. Detta gjorde det enklare för föreningarna eftersom det krävde mindre administrativt arbete för föreningarna att öppna banktjänster.
I korthet har samarbetet med Nordea gett följande fördelar för föreningarna:
  • föreningar där alla i styrelsen var under 18 år (men någon var över 16 år) kunde få tillgång till banktjänster
  • föreningar kunde få tillgång till banktjänster utan att behöva skaffa eget organisationsnummer
billigare banktjänster då Nordea sponsrat Sverok med ca 450 kr per konto och år
Nej, en förening har alltid kunnat öppna konto och andra tjänster hos valfri bank.
Kansliet utvärderar löpande alla förbundets leverantörer. I detta ingår att se vad andra leverantörer kan erbjuda. Kanslichefen träffade under 2017 företrädare för alla stora affärsbanker för att diskutera vad de kan erbjuda Sverok.
Nordea är den enda bank som erbjudit tjänster som motsvarat Sveroks behov gällande föreningskonton och som kunnat hantera så pass många konton som behövs för att Sverok ska kunna erbjuda konton till alla sina medlemsföreningar.

FAQ om föreningar och bankonton

FAQ om föreningar och bankkonton

Direktiven ställer höga krav på att banken ska “ha relevant och uppdaterad information om alla kunder”. De behöver “lära känna kunden” vilket innebär att banken måste få information om föreningen som t.ex. organisationsnummer, stadgar, årsstämmoprotokoll, konstituerande protokoll, besked om vem som har rätt att företräda föreningen, besked om huruvida föreningen har någon verklig huvudman, information om vilken verksamhet som ska bedrivas och vad föreningen ska göra, vilka medel som kommer in på föreningens konto och från vem/vad, vilka tjänster föreningen vill teckna i banken och hur man avser använda dessa.
Ta kontakt med valfri bank och be om hjälp. Tänk på att det kan vara praktiskt att prata med en bank som ligger nära föreningen geografiskt och/eller en bank som sedan tidigare känner till föreningen eller medlemmar i styrelsen. Mer information finns på https://medlem.sverok.se/bankkonto/
Troligen. Det är inte helt klart just nu men med största sannolikhet kommer alla konton som öppnats via Sverok hos Nordea behöva avslutas senast den 31 oktober 2018.
Ja, men det är klokt att så snart som möjligt påbörja arbetet med att byta konto.
Alla tjänster som är kopplade till kontot hos Nordea kommer att avslutas när kontot avslutas.
Kontakta Sverok på nordeakonto@sverok.se så hjälper vi dig. Vi kan även hjälpa till att föra över föreningens pengar till det nya kontot. Notera att det nya kontot inte får vara öppnat på en privatperson.
Prata med er bank. Troligen behöver ni välja in någon i styrelsen som är över 18 år gammal.

Frågor och funderingar?

Om du har allmänna frågor kring vilka krav Sverok ställer på föreningarnas bankkonton eller hur du gör för att starta ett nytt bankkonto så kontakta Sverok på info@sverok.se.

Vill du ha hjälp att hantera och/eller avsluta din förenings nuvarande konto hos Nordea (gäller endast konton hos Nordea som föreningen fått via Sverok) så skicka mail till nordeakonto@sverok.se.  

Har du specifika frågor kring penningtvättslagen, PEP, verklig huvudman eller Sveroks samarbete med Nordea så kontakta kanslichef Johan Groth på johan.groth@sverok.se.

Läs mer:

Tankar om inlägget “STOPP FÖR NYA FÖRENINGSKONTON – NYA REGLER TVINGAR NORDEA ATT BRYTA SAMARBETET MED SVEROK

Kommentarer är stängda.