Starta förening

Tre steg för att starta förening

Att starta spelförening gör du i tre steg. Steg 1 är att lista ut vad ni vill göra, ska ni till exempel spela brädspel eller lajva tillsammans? Steg 2 är att hålla det första officiella mötet, och steg 3 att skicka in en ansökan till Sverok.

Vill du starta spelförening? Klicka för att läsa mer om steget du vill veta mer om:

IDÉSTADIET

a) Vad ska vi göra?

Vad ska er förening pyssla med för saker? Är det spela brädspel som gäller eller ska ni arrangera LAN? Eller både figurspel och tv-spel? Så länge ni håller på med en eller flera former av spel som ert huvudsyfte så är ni välkomna i Sverok. Det får inte vara hasardspel eller spel med inslag av ekonomisk spekulation, exempelvis Poker, Bingo, Black Jack samt ”Pay to win” och ”Real economy games”. Spel i Sverok handlar inte om pengar, utan om att umgås och ha kul.

b) Namn

Vad ska er förening heta? Ni kan heta i stort sett vad som helst, allt från ”Ankeborgs spelförening” till ”Drakar är coola”, valet är ert. Undvik dock gärna stötande namn som t ex ”Barnätande Biskopar”, för då är det svårare att få till exempel kommunala bidrag.

 

c) Vem gör vad?

En förening måste ha något som kallas styrelse, de som leder föreningen och har hand om allt från ekonomi till att söka bidrag ifrån Sverok. En styrelse består av minst tre personer, där en är ordförande. Det är också vanligt med rollerna kassör och sekreterare i styrelsen. I mindre föreningar så är det inte ovanligt att alla som är medlemmar i föreningen sitter i styrelsen. Utöver styrelsen kan ni ha andra bestämda roller som till exempel lokalansvarig och hemsideansvarig.

Första mötet när ni vill starta spelförening

Nu har ni kommit till punkten att ni ska starta förening och hålla ert första årsmöte. På årsmötet har alla föreningens medlemmar rätt att medverka och påverka föreningens framtid och verksamhet. Det första årsmötet när föreningen skall startas blir lite speciellt och kallas ”konstituerande årsmöte”. Det är viktigt att protokollföra mötet så att era beslut bevaras för framtiden. Protokollet behöver ni även för att kunna öppna ett bankkonto. På starta.sverok.se finns det en steg för steg guide som även sparar alla era uppgifter elektroniskt. Ni kan också om ni vill göra detta på egen hand genom att följa stegen nedan, för hjälp med det kan ni använda er av det här exempelprotokollet.

a) Själva bildandet

Ni bestämmer er helt enkelt för att starta föreningen och vad den ska heta. Ni bestämmer också vilken sätesort föreningen ska ha, det vill säga var föreningen har sin huvudsakliga verksamhet.

 

b) Stadgar

Föreningens regler/lagar. Dessa bestämmer hur föreningen fungerar och ska skötas, vad man som medlem har för rättigheter med mera. Vi rekommenderar att ni använder er av Sveroks standardstadgar då dessa täcker allt ni behöver.

Självklart kan ni välja helt egna stadgar, titta då gärna på standardstadgarna för att få inspiration och kom ihåg våra grundkrav: föreningen måste vara demokratisk och öppen för alla som vill vara med.

Skolföreningar kan dock få begränsa sig till att endast vara öppen för skolans elever. Vill ni ha egna stadgar är det bra om ni frågar Sveroks kansli om era stadgar är okej innan ni beslutar om dem på det första årsmötet. Ring och fråga på 013-140600 eller maila stadgarna till info@sverok.se så får ni snabbt kommentarer tillbaka.

c) Styrelse

För att vara en godkänd förening så måste föreningen ha en styrelse. De som sitter i styrelsen väljs varje år av föreningens medlemmar på årsmötet och ska bestå av minst en ordförande, en kassör och en sekreterare. Observera att en person i styrelsen inte kan inneha två olika uppdrag. Man kan alltså inte vara ordförande och kassör samtidigt.

 

d) Revisor

Utöver styrelsen ska föreningen ha minst en revisor. Revisorns uppgift är att hålla koll på styrelsen och se till att de gör de saker som föreningens årsmöte sagt åt dem att göra. Revisorn ska även kolla så att bokföringen (ekonomin) stämmer. Observera att revisorn inte kan vara samma som en av de i styrelsen.

 

e) Verksamhetsplan och budget 

Vad ska er förening göra? Det är nu dags att formulera era tankar om detta i ord och besluta om på årsmötet. Verksamhetsplanen är något som beskriver vad er förening ska göra fram till nästa årsmöte, lite som ett slags uppdrag till styrelsen. Budgeten är samma sak fast gäller ekonomin, vad föreningen ska lägga pengar på. Båda är uppskattningar och ett av medlemmarnas sätt att påverka föreningen. Det är sedan upp till styrelsen att se till att verksamhetsplanen utförs och att budgeten följs. Här hittar du ett ett exempel på hur en verksamhetsplan kan se ut

 

f) Bankkonto

För att föreningen ska kunna få bidrag från Sverok behöver ni ha ett bankkonto. Ni måste därför besluta att ni ska starta ett bankkonto i föreningens namn. Ni behöver även besluta vilka personer som ska vara firmatecknare, alltså de som har rätt att ta ut pengar från kontot. Om ni vill att dessa personer ska ha rätt att ta ut pengar från kontot var för sig så ska de vara ”firmatecknare med rätt att teckna kontot var för sig”. I annat fall så måste de gå till banken gemensamt för att få ta ut pengar, vilket är lite mer omständigt. Ett beslut att starta ett bankkonto kan se ut som följer:

”Styrelsen beslutade att föreningen ska starta ett bankkonto där Mårten Gås 19871230-6654 och Kalle Anka 19861214-2578 ska vara firmatecknare med rätt att teckna kontot var för sig.”

Ni kan välja att starta ett bankkonto hos vilken bank ni vill.

Ansök!

Vad händer sen?

När vi fått in er ansökan kommer vi att gå igenom alla uppgifter. Om ni blir antagna kommer ni att få ett välkomstmail med antagningsbevis skickat till den kontaktmail ni angett. Om någonting saknas kommer vi att kontakta er så fort som möjligt, så att er ansökan kan kompletteras och ni kan antas som en Sverokförening.

Så fort ni blivit antagna kan ni använda er av de föreningsstöd vi har i förbundet. Ni kommer inom kort även att bli kontaktade av vår adminsitratör, via mail eller telefon, då ni har möjlighet att ställa frågor och få tips.

Tillsammans med välkomstmaterialet kommer ni även att få inloggningsuppgifter till vårt föreningsregister eBas där ni kan komplettera era uppgifter om er förening och medlemmar om så skulle behövas, det är viktigt att alla uppgifter stämmer för att Sverok ska kunna betala ut ert ungdomsföreningsbidrag.. Läs mer om ungdomsföreningsbidraget här.

När föreningen söker bidrag från Sverok ringer vi några slumpmässiga medlemmar för att se så att föreningen finns på riktigt.

Hur gör vi?

Om ni inte redan startat föreningen via starta.sverok.se så kan ni gå in där och ansöka om att få er förening ansluten till Sverok. Där finns det också mer information om vad det innebär att vara en förening ansluten till Sverok.

 

Vill du veta mer?

På Sveroks medlemsportal finns massor av information och guider för dig som vill starta spelförening. Bland annat finns det en händig checklista för nya föreningar, vilka krav Sverok ställer på föreningar, mallar för viktiga dokument och information om förmåner och bidrag till föreningen.