Ungt digitalt ledarskap

I projektet Ungt Digitalt Ledarskap (UDL) söker vi upp ungdomar med ledarskapserfarenheter online. Genom att lyssna på unga digitala ledare vill vi lära oss mer om de kunskaper och kompetenser man får av den typen av engagemang, och sprida dem vidare till andra unga eldsjälar i Sverige.

Programmet “Digitalt Ledarskap”

Nu drar programmet Digitalt Ledarskap igång för andra gången där du tillsammans med andra får lära dig mer om ledarskap, demokrati, konflikter och samarbete online. Vi träffas digitalt och utbyter erfarenheter för att hitta nya sätt att tackla utmaningarna inom digitalt ledarskap!

Programmet riktar sig till dig som är under 26 år och har någon erfarenhet av digitalt ledarskap. Är du Discordmoderator, serverägare, spelledare eller driver du förening online? Då är programmet riktat till dig!

I programmet ingår: 

  • * 4 Digitala träffar kvällstid för att diskutera och bolla idéer kopplat till digitalt ledarskap. 
  • * 26-28 april – En helg i Stockholm med övernattning, workshops, roliga kvällsaktiviteter
  • * Möjligheten att träffa andra unga med samma erfarenheter och intressen som dig
  • * Nya kunskaper om digitalt ledarskap och hur du kan använda dina kompetenser IRL 
  • Programmet startar 4 april

Anmäl ditt intresse här: https://forms.gle/qPWA8JTriuUnR5Bu8

Rapport om digitalt ledarskap

Nu är rapporten lanserad!

Ladda ner och läs rapporten här!

I projektet tar vi fram en rapport som kartlägger och beskriver ungt digitalt ledarskap. Unga idag skapar och engagerar sig i digitala grupper där de ansvarar för en mängd olika saker för att allt ska fungera bra. De verkar för trygghet och demokrati online, samtidigt som de arrangerar evenemang och spelkvällar. Grupperna blir mer än bara digitala mötesplatser, då unga utvecklar reella kompetenser och ledarskapsförmågor. Vi vill i rapporten synliggöra deras engagemang och kompetenser för en vuxenvärld som inte alltid ser, förstår eller värderar dessa erfarenheter.

Vi lyfter ungdomars ledarskap online

Syftet med projektet är att lyfta de viktiga erfarenheter och kompetenser man får som digital ledare idag. Vi vill visa att erfarenheter som att moderera på discord, driva digitala spelforum eller vara guild leader är giltiga former av ledarskap som passar utmärkt på CV:t.

Kontakta oss

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Är du kanske sugen på att delta i UDL-nätverket, eller har du frågor om rapporten? Hör av dig till oss!

klara.stenkvist@sverok.se

UDL drivs med stöd från