Ungt digitalt ledarskap

I projektet Ungt Digitalt Ledarskap (UDL) söker vi upp ungdomar med ledarskapserfarenheter online. Genom att lyssna på unga digitala ledare vill vi lära oss mer om de kunskaper och kompetenser man får av den typen av engagemang, och sprida dem vidare till andra unga eldsjälar i Sverige.

Programmet “Digitalt Ledarskap”

Nu drar programmet Digitalt Ledarskap igång där unga tillsammans med andra får lära sig mer om ledarskap, demokrati, konflikter och samarbete online. Vi träffas digitalt och utbyter erfarenheter för att hitta nya sätt att tackla utmaningarna inom digitalt ledarskap!

Programmet riktar sig till unga i åldrarna 15-20 som på olika sätt har erfarenheter av digitalt ledarskap. Är du Discordmoderator, spelledare online eller driver du förening online? Då är programmet riktat till dig!

Innehåll:

  • Digitala träffar kvällstid för att diskutera, bolla idéer och lära oss mer
  • En helg med övernattning, workshops och roliga kvällsaktiviteter
  • Möjligheter att träffa andra unga med samma erfarenheter som dig!
  • Nya kunskaper inom digitalt ledarskap och hur du kan använda dina kompetenser IRL!

Anmäl ditt intresse här: https://forms.gle/gw6mDnaPi3ZRc1qB7

Rapport om digitalt ledarskap

Nu är rapporten lanserad!

Ladda ner och läs rapporten här!

I projektet tar vi fram en rapport som kartlägger och beskriver ungt digitalt ledarskap. Unga idag skapar och engagerar sig i digitala grupper där de ansvarar för en mängd olika saker för att allt ska fungera bra. De verkar för trygghet och demokrati online, samtidigt som de arrangerar evenemang och spelkvällar. Grupperna blir mer än bara digitala mötesplatser, då unga utvecklar reella kompetenser och ledarskapsförmågor. Vi vill i rapporten synliggöra deras engagemang och kompetenser för en vuxenvärld som inte alltid ser, förstår eller värderar dessa erfarenheter.

Vi lyfter ungdomars ledarskap online

Syftet med projektet är att lyfta de viktiga erfarenheter och kompetenser man får som digital ledare idag. Vi vill visa att erfarenheter som att moderera på discord, driva digitala spelforum eller vara guild leader är giltiga former av ledarskap som passar utmärkt på CV:t.

Kontakta oss

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Är du kanske sugen på att delta i UDL-nätverket, eller har du frågor om rapporten? Hör av dig till oss!

klara.stenkvist@sverok.se

UDL drivs med stöd från