Game Changer

Game Changer är ett projekt finansierat inom Erasmus+ med syfte att skapa trygga platser för unga online. Projektet genomför Sverok tillsammans med fyra andra nordiska organisationer.

Om Game Changer

Projektet syftar till att skapa bättre digitala miljöer för barn och unga online. Det kommer ske både genom aktiviteter för att uppmärksamma barn och unga hur de själva är schyssta men även genom att lyssna in vad de själva tycker olika sociala plattformar kan göra. Med stöd av ungas egna röster kommer projektet att arbeta med lobbying direkt mot plattformarna.
Sverok kommer främst arbeta rådgivande när projektet tar fram metoder och verktyg för att väcka tankar hos och utbilda unga.

Det är totalt 4 andra nordiska organisationer som driver projektet tillsammans med Sverok.

NORDREF – Nordic Digital Rights and Equality Foundation är en stiftelse baserad i Sverige som arbetar för ökad kunskap om trakasserier och brott på nätet med projekt som rör hela norden. Syftet är att säkerställa att internet blir en plats för spridning av demokratiska värden, mångfald och global dialog.

Rafíþróttasamtök (RÍSÍ) – The Icelandic Esports Association är en ideell organisation skapad för att stödja och utveckla e-sport på Island. Föreningens mål är att introducera e-sport som en giltig hobby som gynnar de som deltar och hjälper dem att skaffa sig viktiga mjuka färdigheter som gynnar dem även utanför e-sporten.

Loisto Setlementti – är en ideell organisation som arbetar med sociala frågor riktat mot barn och unga. I projektet är det främst grenen inom organisationen som jobbar mot cybermobbning och sexuellt ofredande, Sua Varten Somessa. Det sker genom spridning av informationsfilmer, genom att direkt kommentera i trådar och genom att stötta utsatta som hör av sig.

Ofbeldisforvarnir – Violence prevention school är en organisation som arbetar med att informera och utbilda människor om sätt att förebygga våld, med fokus på ungdomar och ungdomsledare. Organisationen anordnar föreläsningar, workshops och seminarier för ungdomar på ungdomsgårdar, skolor och ungdomsråd samt för personal.

Utforska