Skilltree

Skilltree

Sveroks utbildningsplatform för ideella är under konstruktion

Vi tar fram en plattform för självständigt lärande med löpande kunskapsmätning i högkvalitativa kurser för våra unga ledare.

Plattformen kommer att vara öppen för alla och löpande fyllas på med fler kurser inom de kunskapsområden våra medlemmar vill förbättra sin kompetens.

Vi vill vara den utveckling vi vill se inom uppvärdering och validering av ideell kunskap samt bidra till den digitala utvecklingen inom det unga civilsamhället

Vi på Skilltree