Skilltree

Skilltree är en plattform vi på Sverok tagit fram för digitalt lärande med löpande kunskapsmätning i högkvalitativa kurser för våra unga ledare och föreningar. Plattformen är öppen för alla och kommer fyllas på löpande med kurser inom de kunskapsområden våra medlemmar vill förbättra sin kompetens.

Skilltree lanserades den 25 mars 2020 och idag finns redan ett stort utbud av olika utbildningar om allt från föreningskunskap till hobbyspecifika utbildningar. Här kan du lära dig allt från hur du håller ett digitalt årsmöte till hur du kommer igång att streama.

Skilltree är gratis och öppet för alla Sveroks medlemmar.

Vi på Skilltree

Samarbetspartners

Skilltree har finansierats tillsammans med Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond.