Skapa förening

Gillar du och dina vänner spel, gaming eller nördkultur? Då borde ni starta en förening tillsammans!

Ta chansen att bli en Sverokförening idag! Om ni är under 26 år kan ni få över 2000 kronor av Sverok varje år att använda till att göra ännu mer roliga saker tillsammans.

Steg 1: Lägg till medlemmar

Fyll i alla som vill vara med i föreningen.

Sparade medlemmar: (Klicka för att ändra)

Medlem #1

Registrera medlem

Steg 2: Starta föreningen

Fyll i alla uppgifter för att starta föreningen

Konstitutionerande möte

Skriv den som ansvarar för att leda mötet och fylla i formuläret.

Att vara justerare betyder att man ansvarar för att dubbelkolla och intyga att allt ni skriver här och skickar in till Sverok blir rätt. När ni är klara och ska skicka in er ansökan till Sverok kommer justeraren att få signera den digitalt.

Skriv den som Sverok i första hand ska kontakta när vi vill få tag på er. Det kan vara samma som den som är ordförande.

Gatuadress.

Postnummer.

Postort.

Bestäm vad föreningen ska heta. Ni kan byta namn senare om ni skulle ändra er.

“Säteskommunen” är den kommun där föreningen hör hemma. Vanligast är att välja den kommun där de flesta medlemmarna bor.

Ordföranden är den som leder föreningen tillsammans med två medlemmar till i det som kallas “styrelsen”. Den ni väljer till ordförande ska vara inskriven som medlem i steg 1.

“Ledamot” är ett samlingsnamn för de medlemmar som leder föreningen. Det behövs minst två ledamöter som tillsammans med ordföranden blir föreningens styrelse. Om ni vill vara fler än tre i styrelsen kan ni ändra det senare. De ni väljer ska vara inskrivna som medlemmar i steg 1.

“Ledamot” är ett samlingsnamn för de medlemmar som leder föreningen. Det behövs minst två ledamöter som tillsammans med ordföranden blir föreningens styrelse. Om ni vill vara fler än tre i styrelsen kan ni ändra det senare. De ni väljer ska vara inskrivna som medlemmar i steg 1.

Revisorns uppgift är att hålla koll så att styrelsen gör det som föreningens medlemmar har bestämt. I en liten förening är det för det mesta en lätt uppgift! Den ni väljer behöver vara inskriven som medlem i steg 1. Om den som ska vara revisor inte vill vara medlem i föreningen kan ni ta bort den senare.

Vill ni inte ha någon valberedare kan ni hoppa över det här steget.

Valberedare behövs oftast bara om föreningen har mer än runt 10 medlemmar. Valberedningens uppgift är då att varje år ta fram förslag på vilka som ska väljas till styrelsen.

En “Verksamhetsplan” är en beskrivning av vad ni vill göra i föreningen under året.

Budgeten är en plan för föreningens pengar. Sverokföreningar som får föreningsbidrag använder ofta pengarna till att göra aktiviteter eller köpa in saker som föreningen behöver.

att alla medlemmar vi skrev in i steg 1 vill vara med i föreningen att föreningen inte får eller kommer att få bidrag från Riksidrottsförbundet eller ett specialidrottsförbund, till exempel Svenska E-sportförbundet.
Registrera förening