Förstudie mot rasism

Förstudie mot rasism

Projektet “Förstudie mot rasism” riktar in sig till barn och unga mellan 16-25 år, som har utsatts för rasistiska uttryck och påhopp under ett spelsammanhang. Genom projektet vill vi på Sverok kartlägga den rasism som unga med spelintresse möter och lyfta dessa erfarenheter. Detta gör vi tillsammans med Rädda Barnen och Changers Hub.

Vad vill vi göra?

Genom det här projektet vill vi göra Sverok och spelhobbyn öppnare och mer tillgängligt till målgrupper som är underrepresenterade i förbundet. Vi vill fokusera mer på rasismen som unga möter i spelhobbyn och skapa ett öppnare Sverok. För att kunna göra detta är barn och ungas egna erfarenheter viktiga. Vi vill nå dessa genom enkäter och intervjuer där unga får göra sina röster hörda och tillsammans skapa ett mer inkluderande förbund.

Vill du vara med?

Vi hoppas du vill vara med, ge din bild och delta i att skapa en ännu bättre spelkultur. Var med och svara på vår enkät

Hör av dig