Arrangemangsguide för distrikten till Pride

Arrangemangsguide för distrikten till Pride

HBTQ + -frågor och Pride är något som är väldigt viktigt för Sverok och vi vill sprida och arbeta för visionen ”På egna villkor och genom vår ideella kraft. En stark och levande spelkultur.”

För att göra detta vill vi uppmuntra distrikten att engagera sig i sina lokala pridefestivaler.

För att underlätta har vi satt ihop en arrangemangsguide med förslag på vad en kan tänka på, vad som kan göras och vad som bör ingå i ett Proud and Nerdy-firande.

Kom ihåg att detta är tänkt som ett hjälpmedel och inte som en regelbok. Det är distrikten själva som bestämmer hur mycket energi och tid som de vill lägga ned på Pride, vårt motto är att att alla kan göra något och alla insatser räknas.

Sveroks förbundsstyrelse stöttar helhjärtat alla initiativ som tas för att stötta Pride och lyfta mångfaldsfrågor. Alla de initiativ som tas blir en del av en större helhet och för att kunna stötta på bästa sätt är det viktigt att distrikten hör av sig till förbundsstyrelsen och kansliet, både för hjälp med att sprida vad som görs och för att kunna meddela vad det är som behövs.

Tillsammans kan vi göra det möjligt för fler att ta del av spelkulturen som vi alla älskar!

Vad menar Sverok med Proud and Nerdy?

Proud and Nerdy är den paroll under vilken Sverok engagerar sig i Pride över hela landet.

Det som är viktigt att komma ihåg är att detta med att delta på Pride främst inte är ett tillfälle för representation. Det är ett tillfälle att jobba med HBTQ-frågor och att lyfta upp dessa frågor både i spelvärlden men även utanför.

Sverok har under flera år fört ett aktivt arbete för att lyfta HBTQ-frågor i spel samt även arbete för en bättre spelkultur.

Det är inget arbete som på långa vägar är klart utan det är något som ständigt pågår eftersom det fortfarande finns en strukturer inom spelvärlden som stänger ute HBTQ-personer

Det sker fortfarande diskriminering, hot, hat och förföljelser av HBTQ-personer världen över och även i Sverige. Därför är det viktigt att komma ihåg att Proud and Nerdy inte enbart ska vara ett firande för att få älska vem en vill och vara den en är, utan även en punkt för att lyfta upp och driva förändring inom HBTQ i spelvärlden.

Kort sagt: Proud and Nerdy är en plats för att visa upp spelkulturen och det mångfaldsarbete som görs, att visa kärlek, fira och samtidigt ta ställning.

Checklistor

Vad bör ni tänka på?

 • Planera in Pride i er verksamhetsplan samt i budgeten
 • Tillsätt en eller flera person i styrelsen som kan vara ansvarig och sköta planeringen
 • Engagera föreningar i distriktet att vara med på Pride och arrangera saker
 • Samarbeta med andra organisationer kring Pride, t ex RFSL och Studiefrämjandet. Byt även tankar och ideér med dessa om ett bra pridedeltagande

 

 • Hör av er till Sveroks förbundsstyrelse och kansli om era planer så att de kan stötta och peppa er
 • Om ni vill få hjälp med resurser och kanslistöd eller beställa material är det bra att vara ute i god tid och berätta vad ni behöver hjälp med, oavsett om det är i form av hjälp att sprida vad ni gör eller utlåning av utställningsmaterial
 • Skapa facebookevenemang för era aktiviteter på Pride och sprid dessa. Sveroks Facebooksida Nörd på Pride kan hjälpa till om ni skickar eventen till dem!

Olika sätt för ett distrikt att engagera sig i Pride:

 • Gå med i prideparaden under parollen “Proud and Nerdy”
 • Om det finns ett prideområde, kolla om ni kan ha ett tält där
 • Arrangera programpunkter i form av workshops, panelsamtal eller speltestande.
 • Hålla föreläsningar om mångfald och HBTQ-frågor i spelkulturen.
 • Arrangera programpunkter som lockar/intresserar personer som inte hört talas om Sverok eller som nödvändigtvis inte har ett spelintresse.
 • Engagera föreningar i distriktet att delta i Pride

Att tänka på när ni har ett tält i en pridepark

 • Kolla upp vad som ingår i hyra av tältplats. Om el och internet inte ingår måste det lösas!
 • Ha aktiviteter i tältet, till exempel i form av prova på spel, små föreläsningar eller workshops
 • Informera om möjligheterna att starta upp en spelförening riktade till HBTQ-personer
 • Kontakta Sveroks kansli tidigt och kolla upp vad de kan hjälpa till med i form av material, banners, pins etc.

Att tänka på när ni deltar i paraden:

 • Skicka efter en banner från Sveroks kansli
 • Om ni vill ha med en bil med flak i paraden, kolla upp och boka en bil tidigt
 • Ha funktionärer som kan hjälpa till med logistiken, till exempel hjulvakter
 • Om ni ska ha musik så boka ljudutrustning tidigt samt sätt ihop en spellista

Korta tips:

 • Börja planera i tid!
 • Ett bra och genomtänkt förarbete minskar stress och panik på plats
 • Fokusera på att göra några genomtänkta saker och överansträng er inte
 • Engagera lokala föreningar som vill hjälpa till och delta på pride
 • Kontakta tidigt din lokala pridearrangör och säg att ni vill delta
 • Kom ihåg att programpunkter ofta måste anmälas långt i förväg
 • Om det är möjligt och deltagarna godkänner det, spela in/streama panelsamtal och liknande
 • Facebookevengemang kräver lite arbete och är effektivt för att sprida vad ni gör
 • Efter avslutar arrangemang, analysera och diskutera hur det gick samt skriv en utvärdering till nästa års styrelse