För föräldrar

För föräldrar

Spel är positivt för ditt barn. I spelandet finns många läro- och utvecklingsprocesser att uppmärksamma, utöver den öppna gemenskapen.
Oavsett speltyp sätts kreativiteten och samarbetet på prov och utökas med lärdomar från egna framgångar eller förluster.

Kunskapsutbytet med andra deltagare med varierande erfarenhet är en stor källa till utveckling. I alla spelgrenar ingår också att lära sig hantera motgångar såväl som vinster, planera framåt och upprätthålla koncentrationen.

Inom de olika speltyperna finns också mer specifika områden som ger teoretiska, praktiska eller sociala kunskaper hos deltagarna. Ofta utför ungdomarna själva planeringen och efterarbetet kring arrangemangen, vilket gör att kunskapen inhämtas även utanför den faktiska aktiviteten.

Vad ditt barn kan lära sig genom spel

Airsoft, paintball, lajv

De hobbygrenar som utövas utomhus ger direkt fysiska effekter, som vilken sport som helst. Förstahandskunskaper om friluftsliv tillkommer naturligt.

Rollspel, lajv, datorspel

Spelformer där man antar olika roller ger en djupare förmåga att sätta sig in i andra människors synsätt och medför empati såväl som omvärldsförståelse.

Lajv, figurspel, airsoft

Hantverkskunskap inom exempelvis sömnad, trä, metall och plast är kunskap som förvärvas av de som tillverkar sin utrustning på egen hand. Detta innefattar allt från att snickra historiska timmerhus till att bygga futuristisk miniatyrterräng.

Brädspel, figurspel, samlarkortspel

Spel som går ut på att vinna genom list ger intellektuella övningsmoment som ger direkt feedback. Strategi, tålamod, planering och anpassningsförmåga är faktorer som kan nämnas i det här sammanhanget.

Datorspel, TV-spel, LAN

De mer tekniskt baserade spelen kan för en utomstående verka isolerande för ungdomen, men via internet har de snarare en ännu bredare umgängeskrets än vad som är möjligt lokalt och får dagligen träna på samarbete över distans. Dessutom tillkommer till exempel teknikkunskaper, programmering och koordinationsförmåga genom de här speltyperna.