Fond för trygga spelplatser

I över tre decennier har vi arbetat med föreningsaktiva ungdomar i spelkulturen. Under den här tiden har vi sett ökande behov av trygga och välkomnande mötesplatser för barn som spelar. Därför startar vi nu fonden Game Guardian för att möjliggöra fler trygga spelplatser för barn och unga.

Vad är problemet?

Vi har under vårt arbete sett ett behov av trygga mötesplatser för barn både digitalt och fysiskt. Det finns ofta både kunskap och engagemang hos våra föreningar för att få till en förändring, men de ekonomiska resurserna saknas.

Vad är lösningen?

Sverok sätter upp fonden Game Guardian där våra föreningar kan söka pengar för att arrangera fler välkomnande och trygga spelaktiviteter i sina föreningar. Vi öronmärker pengarna som samlas in till fonden för att nå de ungdomar och barn som mest behöver stöttning i sin vardag och sitt intresse. På så vis underlättar vi barns rätt till trygga miljöer både digitalt och fysiskt.

Tillsammans kan vi göra spelkulturen tryggare och mer välkomnande för alla barn och unga!

Stöd fonden genom att Swisha till Sverok.

Du kan känna dig trygg när du donerar till oss

Vi har blivit kvalitetsmärkta av Giva ”Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor.