Killar.se + Sverok

Killar.se + Sverok

Genom spelkulturen vill vi på Sverok tillsammans med organisationen MÄN skapa fler möjligheter för killar att reflektera kring sådant som kan vara svårt att prata om, som vänskap, kärlek, ensamhet, sex och normer. Det gör vi genom att finnas på spelvärldens plattformar med samtalskvällar, material och event. Projektet riktar sig till killar mellan 13-25 år och genomförs tillsammans med stödchatten Killar.se.

Vad vill vi göra?

I det här samarbetsprojektet vill vi hitta fler och nya former för samtal med unga killar om olika relationer, normer, ensamhet samt sex och dess konsekvenser. Målet med projektet är att få till fler reflekterande samtal där killar får möjlighet att fundera över sitt eget och andras beteende, samtycke och kommunikation. Vi vill få fler unga killar att bli aktörer och själva ta samtalet med andra killar om killars beteende, och det långsiktiga målet är att minska utsattheten för tjejer och andra i spelvärlden. Vi vill hjälpa våra föreningar att välkomna så många medlemmar som möjligt och ha ännu mer kul!

Vill du vara med?

Vi söker just nu killar mellan 15-25 som vill bli ambassadörer för projektet med en ersättning på 999 kronor. Du får då träffa andra killar och lära dig workshops, metoder och övningar om jämställdhet. Dessa kan du sen göra med din egen eller andra föreningar för att ni ska ha det ännu bättre! Klicka här om du är intresserad av att bli ambassadör!

Eller är du med i en förening som vill ha ännu bättre stämning och vara med i ett arbete att göra spelvärlden till en tryggare plats för alla? Kanske vill ni få hjälp med hur ni ska kunna välkomna fler medlemmar? Anmäl er då här för att få ett besök av en ambassadör!

Hur gör vi det här?

Projektets utgångspunkt finns i den anonyma stödchatten Killar.se. Med hjälp av en fokusgrupp av spelintresserade ungdomar hittar vi nya vägar att bedriva Killar.se på andra platser, men också på andra sätt. Till exempel via strukturerade samtalskvällar och anonyma chattar på Discord som vi genomförde på Play Together under vintern 2021/2022.

Metodmaterial

Vi kommer producera material och metoder till Skilltree, Twitch och Youtube för föreningar att fortbilda sig och själva skapa forum för reflekterande samtal. Parallellt i projektet arbetar vi med metodmaterial riktat till yrkesverksamma som träffar unga killar i jobbet, och till föräldrar/andra vuxna som kan ta samtal om relationer, sex, porr och dess konsekvenser med killar.

Om MÄN

MÄN är en ideell förening som består av engagerade medlemmar utspridda över hela landet och ett trettiotal anställda på kansliet i Stockholm. Vi är en levande medlemsorganisation som uppmuntrar till aktivism och ger utrymme för den som vill förändra och förändras. MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet i samhället. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Vår vision är en jämställd värld utan våld.

Våren 2021 inledde Sverok och MÄN ett samarbete i det treåriga arvsfondsprojektet Killar om Porr. Grunden i projektet handlar om att möjliggöra för fler samtal om relationer, sex, porr och dess konsekvenser med målgruppen killar 13–25 år. För att prata om intimitet, sex och porr tror vi att vi också måste möta killar i funderingar om andra frågor kopplade till hur det är att vara ung man idag. Det kan handla om allt från relationer, vänskap, ensamhet och tankar om kroppen. Besök hemsidan här! 

Killar.se

Killar.se är en anonym, digital stödchatt som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som definierar sig som killar och unga män. Till chatten kan de vända sig med vilka tankar, funderingar eller frågor som helst, inget är för stort eller för litet. Vi har drygt 5000 samtal per år och grundades 2009 eftersom att de stödverksamheter som fanns för unga hade svårt att nå personer som definierade sig som killar.

Killar.se stärker killar och unga män att söka stöd för att prata om känslor, stöttar i att utmana destruktiva killnormer samt uppmuntrar till att göra jämställda handlingar. Chatten fyller också en viktig funktion i att fånga upp killar med psykisk ohälsa, de som berättar om en sexualiserad utsatthet och de som utsätter andra.

Killar.se har öppet söndag, måndag, tisdag, onsdag och torsdag mellan kl 19-21. Besök sidan och chatten på killar.se.

Kontakta oss