Killar.se + Sverok

Killar.se + Sverok

Genom spelkulturen vill vi på Sverok tillsammans med organisationen MÄN skapa fler möjligheter för killar att reflektera kring sådant som kan vara svårt att prata om, som relationer, ensamhet, sex, samtycke och porr. Det gör vi genom att finnas på spelvärldens plattformar med samtalskvällar, material och event. Projektet riktar sig till killar mellan 13-25 år och genomförs tillsammans med stödchatten Killar.se.

Vad vill vi göra?

I det här samarbetsprojektet vill vi hitta fler och nya former för samtal med unga killar om relationer, sex, porr, och dess konsekvenser. Porren är, i brist på annat, en del av dagens sexualundervisning för unga, men den visar en skev bild av verkligheten med mycket våld och lite eller obefintligt samtycke. Målet med projektet är att få till fler reflekterande samtal där killar får möjlighet att fundera över sitt eget och andras beteende, samtycke och kommunikation. Vi vill få fler unga killar att bli aktörer och själva ta samtalet med andra killar om killars beteende, och det långsiktiga målet är att minska utsattheten för tjejer och andra i spelvärlden som vittnar om trakasserier och övergrepp online och IRL.

Vill du vara med?

Har du egna idéer på nya sätt eller områden där vi skulle kunna lyfta samtalet? Sök då till vår fokusgrupp!
Vi söker killar, max 25 år som vill bidra till samtalet och öka reflektionen kring sitt eget och andra killars beteende. Vi tror på samtalet som start till förändring.
Uppdraget som del av fokusgruppen är arvoderat och antagning sker löpande i mån av plats.

Hur gör vi det här?

Projektets utgångspunkt finns i den anonyma stödchatten Killar.se. Med hjälp av en fokusgrupp av spelintresserade ungdomar hittar vi nya vägar att bedriva Killar.se på andra platser, men också på andra sätt. Till exempel via strukturerade samtalskvällar och anonyma chattar på Discord som vi genomförde på Play Together under vintern 2021/2022.

Metodmaterial

Vi kommer producera material och metoder till Skilltree, Twitch och Youtube för föreningar att fortbilda sig och själva skapa forum för reflekterande samtal. Parallellt i projektet arbetar vi med metodmaterial riktat till yrkesverksamma som träffar unga killar i jobbet, och till föräldrar/andra vuxna som kan ta samtal om relationer, sex, porr och dess konsekvenser med killar.

Om MÄN

MÄN är en ideell förening som består av engagerade medlemmar utspridda över hela landet och ett trettiotal anställda på kansliet i Stockholm. Vi är en levande medlemsorganisation som uppmuntrar till aktivism och ger utrymme för den som vill förändra och förändras. MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet i samhället. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Vår vision är en jämställd värld utan våld.

Våren 2021 inledde Sverok och MÄN ett samarbete i det treåriga arvsfondsprojektet Killar om Porr. Grunden i projektet handlar om att möjliggöra för fler samtal om relationer, sex, porr och dess konsekvenser med målgruppen killar 13–25 år. För att prata om intimitet, sex och porr tror vi att vi också måste möta killar i funderingar om andra frågor kopplade till hur det är att vara ung man idag. Det kan handla om allt från relationer, vänskap, ensamhet och tankar om kroppen. Besök hemsidan här! 

Killar.se

Killar.se är en anonym, digital stödchatt som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som definierar sig som killar och unga män. Till chatten kan de vända sig med vilka tankar, funderingar eller frågor som helst, inget är för stort eller för litet. Vi har drygt 5000 samtal per år och grundades 2009 eftersom att de stödverksamheter som fanns för unga hade svårt att nå personer som definierade sig som killar.

Killar.se stärker killar och unga män att söka stöd för att prata om känslor, stöttar i att utmana destruktiva killnormer samt uppmuntrar till att göra jämställda handlingar. Chatten fyller också en viktig funktion i att fånga upp killar med psykisk ohälsa, de som berättar om en sexualiserad utsatthet och de som utsätter andra.

Killar.se har öppet söndag, måndag, tisdag, onsdag och torsdag mellan kl 19-21. Besök sidan och chatten på killar.se.

Kontakta oss