Henrik Bergendahl, Årets Spelare 2022!

Publicerat den Publicerad i Aktuellt

Intervju med Henrik Bergendahl, Årets Spelare 2022!

Henrik Bergendahl från Kullavik är Årets Spelare med motiveringen: “För sitt outtröttliga arbete med att dokumentera, kartlägga och tillgängliggöra den svenska spelkulturen på det digitala biblioteket Alexandria.dk tilldelas Henrik Bergendahl priset Årets spelare. Tack vare honom kan tusentals människor, helt kostnadsfritt ta del av spelscenarion, fanzin och svensk spelkulturhistoria.”

– “Jag har alltid haft ett stort intresse för storytelling och kom i kontakt med rollspel för första gången hemma i grannarnas trädgård någon gång i mitten på 80-talet. Vi spelade Drakar och Demoner och jag fastnade totalt i friheten att tillsammans skapa en berättelse som samtidigt innehöll slump och regler. Spelgänget från 80-talet är mer eller mindre intakt och spelar fortfarande tillsammans (även om livet inte ger lika mycket utrymme längre).”

Henrik Bergendahl

 

Varför blev du intresserad av konventshistoria?

Det brukade komma hem konventsfoldrar i brevlådan när jag var yngre och jag lusläste intro-texterna till alla rollspelsarrangemang. Tyvärr blev det nästan aldrig att jag gick på konventen, men jag var alltid nyfiken på vad arrangemangen egentligen handlade om. För snart fem år sedan hittade jag av en slump www.alexandria.dk när jag google:ade efter scenarion till Call of Cthulhu. Jag började bläddra runt i filarkivet och hämta hem konventsscenarion som då främst var på danska. Något år senare gick Alexandrias administratör Peter Brodersen ut med en efterlysning där Alexandria sökte samarbete för att bredda arkivet till svenska konvent. Vid det laget hade jag hämtat hem mer eller mindre samtliga konventsscenarion och kände mig lite skyldig – så jag anmälde mig frivillig!

Kan du berätta lite om din roll som konventhistoriker?

Inledningsvis var det väldigt oklart hur jag skulle kunna stötta Alexandria då jag inte hade något direkt kontaktnät inom hobbyn och bara varit på ett fåtal konvent. Jag började gå igenom konventsfoldrar och letade upp konventsarrangörer och scenarioförfattare på sociala medier. Sakta växte nätverket fram och 2020 övertalade jag Peter att skapa en Facebook-grupp som har växt fram till ett slags community där personer med intresse för spelkonvent botaniserar i konventshistoria och där upphittat konventsmaterial presenteras löpande. Just nu handlar arbetet mycket om att få kontakt med scenarioskribenter för nya konvent för att be om medgivande att komplettera arkivet med deras material, men också att försöka gräva fram gammalt material hos skribenter och samlare. Parallellt försöker vi bredda kartläggningen till fler länder. Det är verkligen häftigt att se arkivet växa fram och att fler och fler pusselbitar faller på plats samtidigt som information knyts samman mellan konvent, scenarion, arrangörer och fansin.

Hur anser du att ditt arbete påverkar spelkulturen?

Framförallt gör kartläggningen och insamlandet att tidigare bortglömda tidsdokument blir tillgängliga som uppslagsverk, inspiration och kanske rent av underlag för forskning. Alexandria har genom arbetet blivit en ”digital backspegel” för svensk konventshistoria.

Hur viktigt är rollspelshistoria för dig?

Som all annan historia är det intressant att kunna gå tillbaka och se det som format nutiden. Ur ett tidsperspektiv är arbetet en kamp mot klockan då både material och upphovspersoner går förlorade med åren. Så sent som i år förlorade vi två av hobbyns tidiga ledstjärnor Tove Gillbring (som vann Årets Spelare 2020) och Fredrik Innings (Sveroks första ordförande).

Hur reagerade du när du insåg att du var nominerad till Årets Spelare 2022?

Jag visste inte ens om att jag var nominerad när Max Horttanainen hörde av sig och ville veta mer om Alexandria. Efter att jag pratat sönder samtalet om både konventshistoria och gamla datorspel så blev jag både chockad och rörd när Max berättar varför han egentligen ville prata med mig och att jag vunnit priset.

Hur känns det att ha vunnit Årets Spelare 2022?

Det känns både fantastiskt och fullständigt surrealistiskt. Det här är den starkaste signal av uppskattning för vårt slit som jag kan tänka mig. Det visar att det arbete med att kartlägga, arkivera och tillgängliggöra konventshistoria är viktigt och att det finns ett stort värde i att bevara arvet för kommande generationer.

Skulle du vilja nämna någonting särskilt som du vill att läsare ska ta del av?

Jag vill rikta ett enormt stort tack till SVEROK för att man uppmärksammar vårt arbete. Jag vill även tacka min familj, alla de som delar bördan i den konventsarkeologiska utgrävningen och alla konstruktörer som gett sitt medgivande. Tack också Alexandrias ständige systemadministratör Peter Brodersen. Det här priset delar jag med er alla!… (…och ta gärna en titt förbi www.alexandria.dk om du är nyfiken på projektets arbete).

Vill du ta kontakt med Henrik?

henrik.bergendahl@live.se

Är du också nyfiken på scandinaviska rollspelsscenarion?

Klicka här: www.alexandria.dk