HELA SVERIGE SPELAR 2020

Publicerat den Publicerad i Aktuellt

Spelandet under coronapandemin

Det har varit ett ensamt år för många, men nya siffror visar att spelens värld har varit en tröst för en stor del av svenskarna. Mellan 24 november och 3 december utförde Sifo, på uppdrag av spelhobbyförbundet Sverok, en undersökning kring svenskarnas spelande under coronapandemin. Resultatet hittar du nedan eller i PDF:en .

Vill du veta mer om undersökningen? Hör av dig till Nicholas Ranégie, vår kommunikatör.

 

Våra siffror

1000 personer har tillfrågats om sina spelvanor. De har fått följande frågor:

 • Har ditt dator-, tv- eller sällskapsspelande påverkats av coronapandemin?

 • Hur stor betydelse har dator-, tv- eller sällskapsspel haft för ditt mentala välmående under coronapandemin? *Endast de som angett att de spelar har fått denna fråga.

 • Vilka typer av spel spelar du? *Endast de som angett att de spelar har fått denna fråga.

Spel och välmående

 • Var tredje spelare känner att deras spelande har haft stor betydelse för deras mentala välmående.
 • Bland kvinnor mellan 65-79 år anser 4 av 10 att spelandet haft stor betydelse för deras mentala välmående under coronapandemin, vilket är lika många som bland unga 18-29 år.
 • Väljare bland V och M anser att spelandet haft stor betydelse för deras mentala välmående under coronapandemin mer än bland andra väljare.
 • Nästan varannan svarande från norra Sverige säger att spelande haft stor betydelse för deras mentala välmående under coronapandemin.

Ökat spelande

 • 1 av 5 av de tillfrågade har ökat sitt spelande under coronapandemin.
 • 4 av 10 av unga män 18-29 har ökat sitt spelande under coronapandemin.
 • Stockholmare är de som ökat sitt spelande mest under coronapandemin.
 • Partiväljare från Mp, L och V är bland de som ökat sitt spelande mest under coronapandemin.
 • Likt vår undersökning från 2015 visar svaren även denna gång att Sverigedemokrater spelar minst av alla väljare.

Sveriges favoritspel

 • Brädspel är Sveriges mest populära typ av spelande enligt de svarande. Varannan svensk spelare anser att de spelar brädspel och nästan lika många spelar kortspel.
 • Tv-spel är endast den tredje mest spelade formen av spel i Sverige, men den absolut mest populära bland unga (52%).
 • Stockholm har störst andel svarande som säger att de spelar någon typ av spel (69%).
 • Norra Sverige har Sveriges största andel e-sportare. 1 av 5 svarande härifrån säger att de spelar någon typ av e-sport.
 • 9 av 10 miljöpartister spelar brädspel. Miljöpartister spelar mest av alla partiers väljare med stor marginal.

4 thoughts on “HELA SVERIGE SPELAR 2020

 1. Extremt irriterande att bilderna på sidan där fakta presenteras växlar. Man hinner inte titta på dem innan en ny bild visas. Eftersom de dessutom är olika stora så skickas skärmbilden upp och ned hela tiden. Gör om – gör rätt!

 2. Hej, hur många tillfrågade var det i undersökningen?
  Finns det även någon redovisning av hur många som blev tillfrågade men inte ville delta?
  Om man vill analysera datan känns det som viktiga faktorer.

  1. Hej Johan,

   Frågorna har ställts av Kantar Sifo, genom onlineintervjuer som ägde rum 24 november- 3 december. Du hittar vår sammanställning av siffrorna på Sveroks hemsida eller i denna PDF.

   1000 personer har tillfrågats om sina spelvanor. De har fått följande frågor:

   Har ditt dator-, tv- eller sällskapsspelande påverkats av coronapandemin?
   Hur stor betydelse har dator-, tv- eller sällskapsspel haft för ditt mentala välmående under coronapandemin?(Endast de som angett att de spelar har fått denna fråga)
   Vilka typer av spel spelar du? (Endast de som angett att de spelar har fått denna fråga)

   God fortsättning, Nicholas

Kommentarer är stängda.