GE STADGARNA LITE KÄRLEK

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Kansliet

När uppdaterade ni senast era stadgar? Sveroks standardstadgar har  uppdaterats. Vi uppmuntrar därför din förening att se över era egna stadgar för att se att de inte saknar något eller innehåller något som bryter mot Sveroks stadgeregler. Om ni använder våra gamla standardstadgar är vårt tips att ni helt enkelt byter till de nya.

I de nya standardstadgarna har vi gjort det tydligare

  • vad som gäller vid avstängning och uteslutning
  • vad som händer om föreningen väljer att inte ha en valberedning
  • vad som händer om årsmötet inte kan hållas i tid
  • vad som behöver göras om föreningen ska läggas nerge att uppdatera?

Årsmötet är det enda tillfället då er förening kan ändra sina stadgar. Har ni våra standardstadgar ska ni ha ert årsmöte senast den 31 mars. För att ändra era stadgar behöver ni lägga fram ett förslag om ändring inför årsmötet som medlemmarna får möjlighet att besluta om.

Gör så här för att uppdatera era stadgar:

  1. Läs igenom stadgarna och gör ett förslag på vad som ska ändras. Vill ni använda de nya standardstadgarna blir de ert ändringsförslag
  2. När ni kallar till årsmöte skickar ni med ändringsförslaget
  3. På årsmötet diskuterar ni förslaget med medlemmarna och fattar beslut om hur de nya stadgarna ska se ut
  4. Efter årsmötet gör ni årsmötesrapport och lägger in era nya stadgar i eBas
  5. Har ni frågor om stadgar eller något annat kopplat till er förening? Hör av er till info@sverok.se eller ring oss på 010-551 93 00.