SVEROK OCH DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Publicerat den Publicerad i Aktuellt, Sverok

Sverok och den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen gälla. Det är en lag som gäller i hela EU. Den kallas även för GDPR som står för General Data Protection Regulation. Vi har sedan 1973 haft en datalag i Sverige och sedan 1998 en personuppgiftslag. Nu ersätts de av GDPR, som gäller för all behandling av personuppgifter.

Sverok behandlar personuppgifter för alla medlemsföreningars medlemmar. Det innebär att vi det senaste året varit aktiva och förändrat det som behöver göras inför att GDPR börjar gälla. Vi har bland annat tagit fram en ny policy, gjort en mer detaljerad registerförteckning, gjort förändringar i eBas för högre säkerhet och lagt till funktioner som underlättar för våra föreningar att hålla medlemmarnas personuppgifter trygga.

I slutet av april kommer en informationsfilm som berättar om de viktigaste sakerna en förening behöver tänka på när det gäller GDPR.

Om ni har några frågor når ni Sveroks dataskyddsombud Sanna Hedlund på sanna.hedlund@sverok.se.