Får du spel?

FÅR DU SPEL?

Sverok vill främja trygga spelmiljöer där unga kan organisera sig demokratiskt kring sitt intresse. För att uppnå detta vill vi öka kunskapen om hur våldsbejakande extremister och andra antidemokratiska aktörer kan påverka och rekrytera unga på online-spelplattformar där många av unga spelare befinner sig. Vi vill även hitta sätt att förebygga radikalisering och destruktivt beteende på dessa spelplattformar, tillsammans med svenska myndigheter och övriga samhället. Därför driver vi under 2023 ”Får du spel?”.

Om projektet

Under 2023 kommer Sverok arbeta med projektet “Får du spel?”, där vi genom att samla in ungas erfarenheter och åsikter, hoppas kunna öka kunskapen om unga spelares utsatthet för antidemokratisk radikalisering. Genom arbetet vill vi förstå och se vilket stöd unga spelare behöver för att kunna hantera dessa typer av försök.

Center mot Våldsbejakande Extremism

Projektet är finansierat av CVE (Center mot Våldsbejakande Extremism) och riktar sig till barn och unga mellan 12-20 år. Projektet består främst av två delar, en enkät om unga spelares erfarenhet av extremism och antidemokratiskt innehåll i spel och spelplattformar. Den andra delen kommer bestå av intervjuer där spelare har möjlighet att dela med sig av sina åsikter och kommentarer till ämnet.

Hör Av dig