Expressen 29-juli

Publicerat den Publicerad i Pressmeddelanden

Sveroks svar till Expressen (29/7)

 

I dagarna har Expressen (29/7) publicerat en artikel med avsikt att granska Sveroks ungdomsbidrag. Artikeln ger bilden av att Sverok utan kontroll delar ut pengar till föreningar som ägnar sig åt våldsamma och rasistiska spel.

Sverok har inget emot att bli granskade och det är alltid önskvärt att se vad vi som förbund kan göra bättre. Vi tar all kritik mot oss på största allvar och att vara öppna och lyhörda är vad som gjort Sverok till det ungdomsförbund det är idag.

Tyvärr innehåller Expressens artikel en rad felaktigheter kring våra rutiner som vi behöver bemöta.

Sverok genomför flera olika sorters kontroller av våra medlemmar och föreningar. 2017 ringde vi över 3500 medlemmar för att bekräfta att de faktiskt är medlemmar och att de deltar i föreningens verksamhet. Det gör vi inte bara för att det är viktigt att hitta fusk, utan också för att kunna hjälpa unga föreningsaktiva som behöver stöd och hjälp med små och stora frågor. Ringkontroller av föreningar blir därför en hörnsten i vår verksamhet. Vi granskar, förutom medlemslistor, årligen verksamhets- och årsrapporter, eventuella stadgeändringar m.m..

I Sverok har vi stor kunskap om många spel, men inte alla. Däremot granskar vi alla nya föreningar som kommer in genom att se om deras namn strider mot vårt styrdokument för föreningsnamn. I Expressens fall så bröt inte namnet mot vårt styrdokument.

I Sverok har vi valt att inte bestämma vilka spel våra föreningar spelar och vi förbjuder dem heller inte att spela vissa spel. Detta eftersom vi värnar om våra föreningars självständighet och deras oberoende.

Det Sverok gör är att arbeta övergripande med ett långvarigt jämställdhets- och inkluderingsarbete för att se till att verka för en bättre spelkultur. Detta gör vi genom uppförandekoder, utbildningar och specifika satsningar.

Sist men inte minst: Från Sveroks håll litar vi på våra föreningar. Vi litar på att det som står i deras stadgar och verksamhetsberättelse stämmer och vi litar på att de uppgifter som de årligen rapporterar in till oss är korrekta.


När någon av våra kontroller eller andra händelser visar att det finns frågetecken runt en förening så agerar vi direkt. Precis som vi gjorde i fallet med den förening som Expressens reporter registrerade.

I Expressens artikel framstår det också som att Sverok och MUCF kommer att ha ett möte. Detta möte har redan ägt rum och skedde i början av juni. Det resulterade i att MUCF kände sig nöjda med hur Sveroks system fungerar och hur vi granskar våra föreningar.

MUCF skriver i sitt beslut att det inte finns något behov av att Sverok ändrar sina rutiner gällande medlemskontroll och bidragssystem. MUCF är således nöjda med hur Sverok sköter sin verksamhet.

// Anna Erlandsson, förbundsordförande

 

Tidslinje:

*2018-03-01: Expressens förenings stadgar godkänns i vår medlemshanteringssystem.

*2018-03-17: Sveroks styrelse har möte och godkänner föreningen.

*2018-04-21: Utbetalning sker till Expressens förening.

2018-04-23: Sverok kontaktades av Expressen. De uppgav att de höll på med en granskning av MUCF och ville därför prata med Sverok. Orsaken de uppgav var att Sverok är en av MUCF:s största bidragstagare och Expressen ville granska hur förbundet arbetar för att motverka bidragsfusk, hur vi granskar våra föreningar samt hur vi jobbar mot sexism, rasism och för att engagera kvinnor och minoriteter.

2018-05-21: Expressens reporter Ludde Hellberg gjorde en intervju på Sveroks kansli i Stockholm. Han presenterade hur de registrerat en förening för att testa bidragssystemet samt visade utdrag ur vårt medlemsregister. Omedelbart efter att han berättat att Expressen registrerat en förening enbart för att testa Sveroks system sattes denna förening på granskning enligt Sveroks rutiner.

2018-05-25: Sverok kontaktades av MUCF som bad om ett möte då de fått in uppgifter om att vi brast i våra rutiner. Vi bokade tid för ett möte och bad att få frågorna i förväg.

2018-06-05: Sverok och MUCF hade ett två timmar långt möte där vårt bidragssystem och vårt medlemsregister presenterades i detalj. Efter detta meddelade MUCF att de skulle återkomma med beslut i ärendet (se bilagor).

2018-06-21: MUCF beslutade att avsluta ärendet utan vidare åtgärder (se bifogat beslut).

2018-07-29: Expressens artikel publiceras

 

*Tillagt på efterfrågan 14:54 30/7

2 thoughts on “Expressen 29-juli

 1. Det står i artikeln hos Expressen att ”. Men av de 3 200 föreningar som får bidrag av Sverok är det bara 15 stycken som har fler än 500 medlemmar. För resten av föreningarna görs inga stickprover eller löpande kontroller.”.
  Hur går det ihop med era 3500 kontakter?

  1. Hej,

   Siffran Expressen tar upp hänvisar till kontrollerna av föreningar med mer än 500 medlemmar. För de 15 har vi UTÖKADE kontroller och granskningar. Att vi inte skulle kontrollera våra övriga föreningar är inte sant.

   Allt gott!
   //Nicholas, kommunikatör

Kommentarer är stängda.