Tanja Solenström

  • Sköter förbundets redovisning och löneadministration
  • Ger stöd till Sveroks distrikt  inom ekonomiområdet
  • Hanterar utbetalningar och begäran om ersättningar
  • Skriver ekonomirapporter

Mail: tanja.solenstrom@sverok.se
Telefon: 073-675 65 45