Tanja Solenström

  • Sköter förbundets redovisning och löneadministration
  • Ger stöd till Sveroks distrikt  inom ekonomiområdet
  • Hanterar utbetalningar och begäran om ersättningar
  • Skriver ekonomirapporter

tanja.solenstrom[a]sverok.se
010-551 93 34
073-675 65 45