Sanna Hedlund

  • Stöttar och planerar arbetet för Sveroks regionala föreningskonsulenter
  • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
  • Stöttar distriktsstyrelsen
  • Arbetar med finansiering för distriktet
  • Rekryterar medlemmar och föreningar
  • Dataskyddsombud på Sverok.

sanna.hedlund[a]sverok.se
010-551 93 26