Sanna Hedlund

  • Stöttar och planerar arbetet för Sveroks regionala föreningskonsulenter
  • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
  • Stöttar distriktsstyrelsen
  • Arbetar med finansiering för distriktet
  • Rekryterar medlemmar och föreningar
  • Dataskyddsombud på Sverok.

Mail: sanna.hedlund@sverok.se
Telefon: 070-282 36 83