Sam Bäfvenberg

  • Projektledare Samspel
    • Ansvarar för att driva projektet Samspel om våldsprevention med spel som verktyg och schysta spelmiljöer för barn under 15 år.
    • Övergripande ansvar för måluppfyllnad, administration och arbetsledning i projektet
    • Ansvarar för att utveckla nätverk för ideella som möter spelare under 15 år
    • Utvecklar en mötesplats för spelare under 15 år

Mail: sam.bafvenberg@sverok.se
Telefon: 072-173 25 55