Sam Bäfvenberg

  • Ansvarar för mentorskapsprogrammet
  • Ansvarar för mötesplaster och nätverk för tjejer

sam.bafvenberg@sverok.se
010-551 93 24
072-173 25 55