Sam Bäfvenberg

  • Ansvarar för mentorskapsprogrammet LEIA
  • Ansvarar för mötesplaster och nätverk för tjejer

Mail: sam.bafvenberg@sverok.se
Telefon: 072-173 25 55