Nicholas Ranegie

  • Ansvarar för förbundets övergripande kommunikation
  • Hanterar förbundets kommunikationskanaler
  • Skriver kommunikationsplaner
  • Framställer trycksaker, annonser och profilmaterial
  • Skriver pressmeddelanden och kvalitetssäkrar information
  • Omvärldsbevakar
  • Hjälper föreningar med kommunikationsfrågor

Mail: nicholas.ranegie@sverok.se
Telefon: 076-322 72 78