Josefine Wallenå

  • Ansvarig för projektet Sverok TV
  • Jobbar för att projektets mål och vision upprätthålls
  • Jobbar med projektets grundförutsättningar, kvalitetsutveckling, expansion och samarbeten

josefine.wallena@sverok.se

Tel: 010-551 93 22