Johan Groth

  • Ansvarar för personalen och leder verksamheten på Sveroks kansli
  • Ansvarar för löpande uppföljning av kansliets verksamhet
  • Ansvarar för att utveckla metoder och processer som kan effektivisera och förenkla det administrativa arbetet inom Sverok som helhet
  • Ansvarar för att de uppdrag som Förbundsstyrelsen lägger på kansliet utförs
  • Ansvarar för förbundets ekonomiska förvaltning (d v s budget, bokslut och placeringar)

johan.groth[a].sverok.se
070-823 57 11