Erika Lindqvist

  • Hanterar ansökningar om medlemskap i Sverok
  • Sköter förbundets föreningsadministration
  • Sköter grundläggande kansliservice
  • Ansvarar för drift, skötsel, inköp mm vid Sveroks Stockholmskontor
  • Förbereder och administrerar personalens gemensamma möten och konferenser

 

Mail: erika.lindqvist@sverok.se

Telefon: 010 551 93 00