Erika Lindqvist

  • Hanterar ansökningar om medlemskap i Sverok
  • Sköter förbundets föreningsadministration
  • Sköter grundläggande kansliservice (post, telefoni, mail, resebokningar)
  • Ansvarar för drift, skötsel, inköp mm vid Sveroks Stockholmskontor
  • Förbereder och administrerar personalens gemensamma möten och konferenser

erika.lindqvist[a]sverok.se

Tel: 010 551 93 19