Emanuel Perpåls

  • Producerar material till SverokTVs Youtube-kanal och andra social medier.

  • Utvecklar Sveroks StreamTeam på Twitch.

  • Arbetar vid Sveroks streaming-event.

Telefon: 076-027 76 10