Christer Pettersson

  • Ansvarar för förbundets projektportfölj, -uppföljning och metodutveckling
  • Ansvarar för förbundets verksamhetsnära IT-baserade stödsystem
  • Leder och samordnar det dagliga arbetet inom enhet Projekt och utveckling (sprintplanering, daglig arbetsplanering och vid behov omplanering)
  • Ingår i kansliets ledningsgrupp

 

Mail: christer.pettersson[a]sverok.se

Telefon: 010-551 93 15, 076-022 63 90