Carl Löfstrand

  • Hanterar ansökningar om medlemskap i Sverok
  • Sköter förbundets föreningsadministration
  • Sköter drift och inköp till kanslilokalen i Linköping
  • Sköter grundläggande kansliservice (post, telefoni, mail, resebokningar)

carl.lofstrand[a]sverok.se
010-551 93 12