Björn Adriansson

  • Hanterar förbundets kommunikationskanaler
  • Kommunikationsansvarig för Sveroks projekt LEIA, Sverok TV och Skilltree
  • Framställer trycksaker, annonser och profilmaterial
  • Fotografi och Videoproduktion
  • Omvärldsbevakar
  • Hjälper föreningar med kommunikationsfrågor

bjorn.adriansson@sverok.se
010-551 93 18