Anna Westerling

  • Skapar och underhåller relationer till sponsorer/samarbetspartners
  • Tar fram nya former av partnerskap
  • Förhandlar fram avtal med sponsorer
  • Ansvarar för produktkatalogen i webbshoppen
  • Skriver projektbidragsansökningar på nationell och regional nivå
  • Projektledare Riksmötet
  • Projektledare Spelveckan

Mail: anna.westerling@sverok.se
Telefon: 070-734 76 83