Anna Nordh

  • Ansvarar för förbundets rekrytering
  • Hanterar sociala medier
  • Framställer trycksaker, annonser och profilmaterial
  • Skriver pressmeddelanden och kvalitetssäkrar information
  • Omvärldsbevakar
  • Hjälper föreningar med kommunikationsfrågor

Mail: anna.nordh@sverok.se
Telefon:076-038 91 80