Anna Liljeblad

 • Projektledare Samspel
   • Ansvarar för att driva projektet Samspel om våldsprevention med spel som verktyg och schysta spelmiljöer för barn under 15 år.
   • Övergripande ansvar för måluppfyllnad, administration och arbetsledning i projektet
   • Ansvarar för att utveckla nätverk för ideella som möter spelare under 15 år
   • Utvecklar en mötesplats för spelare under 15 år

  Mail: anna.liljeblad@sverok.se

  Telefon: 073-593 95 99