Adam Wassrin

Metodutvecklare för projektet Samspel
  • Ansvarar för att ta fram ett metodmaterial för att arbeta våldsförebyggande med spel som verktyg, riktat mot barn 9-12 år
  • Är med och utvecklar ett nätverk för ideella som möter spelare under 15 år
  • Deltar i att utveckla en mötesplats för spelare under 15 år