Våra distrikt

Som medlem i Sverok har du möjlighet att påverka och engagera dig i ditt lokala distrikt.

Sverok är uppdelat i tolv distrikt som täcker hela landet och varje distrikt har en egen styrelse som styr och leder verksamheten. Styrelsen väljs av distriktets årsmöte där du som föreningsmedlem har möjlighet att vara med och fatta beslut om viktiga frågor.

Sveroks distrikt arbetar regionalt med att hjälpa föreningarna på olika sätt och har samma syfte som förbundet, fast närmare dig och din förening. Verksamheten kan variera mycket runt om i landet, beroende på de olika distriktens förutsättningar och prioriteringar. Flera av distrikten har egna lokaler och hos vissa går det att söka projektpengar.

”Att involvera mig i mitt distrikt har varit en super givande upplevelse där jag har lärt mig så mycket och har fått jobba tillsammans med massa fantastiska människor”

Kontakt ditt distrikt

Sverok Nedre Norrland

Sverok Väst

Sverok Mälardalen