24-02-19

Arvsfonden tilldelar Sverok 13,5 miljoner för att driva två nya projekt

4 ungdomar arbetar på ett projekt

Sverok välkomnar ett betydande ekonomiskt stöd från Arvsfonden – över 13,5 miljoner kronor. Vi tilldelas bidraget för att initiera två banbrytande projekt. Dessa projekt har som målsättning att inkludera och stötta unga rasifierade och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inom spelkulturen.

”Det är med stor entusiasm och tacksamhet vi tar emot Arvsfondens generösa bidrag. Detta stöd ger oss en unik möjlighet att bredda vår verksamhet och göra en positiv inverkan på livet för många unga individer,” uttrycker Evelina “Maro” Ferbrache, Sveroks ordförande. ”Att Arvsfonden anförtror oss detta uppdrag stärker vår övertygelse om att vi kan bidra till en mer inkluderande spelkultur.”

För att främja en inkluderande miljö för rasifierade unga, kommer Sverok nu kunna genomföra flera insatser. Vi kommer att utveckla utbildningsmaterial, anordna läger, seminarier och workshops både i fysiska och digitala format. Dessa insatser syftar till att bekämpa rasism inom spelgemenskapen och skapa säkra sammanhang för alla deltagare.

I arbetet med att stödja unga med NPF kommer Sverok att samverka med organisationen Attention. Genom detta samarbete siktar vi på att öka kunskapen och förståelsen för NPF hos öppna verksamheter och ideella föreningar. Det gör vi med målet att förbättra inkluderingen och delaktigheten för dessa unga i föreningslivet.

”Den här finansieringen möjliggör för oss att välkomna tiotusentals ungdomar som tidigare haft begränsade möjligheter att engagera sig i spelkulturen. Det är en fantastisk möjlighet att vidga våra horisonter och förstärka gemenskapen inom Sverok,” avslutar Evelina.

Projektfinansieringen från Arvsfonden säkrar att Sverok kan utöka och förstärka sin roll i att berika spelkulturen över en treårsperiod. Allt med en tydlig vision om en mer inkluderande och tillgänglig spelgemenskap för alla.