Agenda 2030 och Sverok

Agenda 2030

För att underlätta föreningarnas arbete mot ett hållbart miljötänk enligt Agenda 2030 har vi tagit fram ett antal aktiviteter och initiativ föreningar kan göra och vilka mål de påverkar. 

Många av våra föreningar gör redan i dag saker som arbetar för att nå målen, men vet inte om det. Vi hoppas den här listan kan vara en inspiration till nya saker, men också en påminnelse om allt det arbete våra föreningar redan lägger ned och att det de gör faktisk kan hjälpa världen A.

16 TIPS FÖR AGENDA 2030

Bytesmarknad för spel och annat!

Varför: Många av oss har mycket hemma, som vi inte använder och som någon annan skulle tycka var kul att ha. Ett bytesmarknad är en möjlighet för de som inte har råd att köpa nytt att skaffa sig saker, men också en möjlighet för oss alla att ta hand om planeten och inte skapa mer saker. Det är också en möjlighet att öppna upp för samtal om anständiga arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt och en hållbar produktion.
Hur kan man göra: Bjud in alla i föreningen att ta med något de inte längre använder, men som fortfarande är i bra skick. Lägg ut allt på borden så alla kan se vad som finns. Ni kan lotta om sakerna, ha bingo eller något annat roligt sätt. Det ingen vill ha med sig hem kan ni skänka till någon som behöver det, t.ex. Stadsmissionen, en flyktingmottagning, eller någon till som säljer begagnade saker.