Agenda 2030 och Sverok

Agenda 2030

För att underlätta föreningarnas arbete mot ett hållbart miljötänk enligt Agenda 2030 har vi tagit fram ett antal aktiviteter och initiativ föreningar kan göra och vilka mål de påverkar. 

Många av våra föreningar gör redan i dag saker som arbetar för att nå målen, men vet inte om det. Vi hoppas den här listan kan vara en inspiration till nya saker, men också en påminnelse om allt det arbete våra föreningar redan lägger ned och att det de gör faktisk kan hjälpa världen A.

16 TIPS FÖR AGENDA 2030

Bytesmarknad för spel och annat!

Varför: Många av oss har mycket hemma, som vi inte använder och som någon annan skulle tycka var kul att ha. Ett bytesmarknad är en möjlighet för de som inte har råd att köpa nytt att skaffa sig saker, men också en möjlighet för oss alla att ta hand om planeten och inte skapa mer saker. Det är också en möjlighet att öppna upp för samtal om anständiga arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt och en hållbar produktion.
Hur kan man göra: Bjud in alla i föreningen att ta med något de inte längre använder, men som fortfarande är i bra skick. Lägg ut allt på borden så alla kan se vad som finns. Ni kan lotta om sakerna, ha bingo eller något annat roligt sätt. Det ingen vill ha med sig hem kan ni skänka till någon som behöver det, t.ex. Stadsmissionen, en flyktingmottagning, eller någon till som säljer begagnade saker.

Varför: Många aktiviteter kräver utrustning som kan bli förstörd på olika sätt. För att ge fler en möjlighet att ha utrustning, oavsett ekonomisk situation, samt för att minska konsumtionen för miljöns skull, är det bra att ta hand om det vi redan har och reparera i stället för att köpa nytt. Hur kan man göra: Ha en workshop där ni tillsammans reparerar saker. Kanske har ni någon i föreningen som är duktig på sånt och kan lära ut till andra, eller så kan ni hyra in någon lokal person som kan sådant. Kanske kan föreningen köpa in verktyg man vanligtvis behöver för att reparera de saker ni håller på med, så tröskeln för att ta med något och fixa det på plats blir lägre.
Varför: Andelen barn och unga som definieras att växa upp i fattigdom ökar i Sverige. Genom att erbjuda deltagande utan någon medlemsavgift eller deltagaravgift ger ni barn och unga i fattiga familjer möjlighet att vara med på lika villkor som alla andra. Hur kan man göra: Ha ingen medlemsavgift för föreningen. Det är okej för Sverok att man inte har medlemsavgift, utan istället bekräftar medlemskapet på andra sätt. Om ni inte har råd med fri deltagaravgift eller det inte tillåts av andra bidragsregler, kan ni kanske ha ett system där man betalar om man kan.
Varför: Över ⅓ av all mat som produceras i världen slängs i soporna. I Sverige slänger vi varje år ca 45 kilo per person i onödan, så kallat onödigt matsvinn. Föreningen kan hjälpa till med att minska matsvinnet. Hur kan man göra: Ha alltid anmälan till arrangemang där det serveras mat, så ni vet hur många som ska äta. Minska tallriksstorleken på era event, möten och i era lokaler. Skriv ner hur mycket mat som går åt på era olika event, så ni vet mer exakt hur mycket som behöver handlas nästa gång. Se till att det som inte kommer hålla sig färskt till nästa gång ni träffas tas med hem av någon som kommer kunna äta det.
Varför: Köttproduktionen kräver mycket vatten och stora ytor. Produktionen av kött skaper mycket fler växthusgas än produktionen av olika grönsaker. Ni kan hjälpa till med att minska klimatutsläppen och öppna för samtal om klimatet genom att erbjuda vegetarisk mat. Hur kan man göra: Ersätt en eller alla måltider på arrangemang och möten med vegetarisk mat. Ät gärna grönsaker som är i säsong och gärna närproducerat.
Varför: Många använder sociala medier för att kommunicera med sina nuvarande och potentiella medlemmar. Alla kan dock inte se bilderna du lägger ut. Genom att lägga till en syntolkning i bilderna skapar vi mer tillgänglig och jämlik information för alla. Hur kan man göra: Både facebook och instagram har funktioner för att lägga in en syntolkning, det vill säga text som inte är synlig för alla, men som läses upp om man valt att det ska göra det. Kom ihåg att viktig text om var ni ska träffas eller när något händer alltid borde vara en del av en text och inte enbart en del av en bild. För tips på hur man kan syntolka på ett bra sätt se här.

<strong>Varför</strong>: Kunskap om första hjälpen innebär att man kan rädda liv. Ju snabbare första hjälpen kommer igång desto större chans är det att liv kan räddas. Därför är det viktigt att alla har kunskap om första hjälpen.
<strong>Hur kan man göra</strong>: Ni kan bjuda in någon att hålla en kurs i första hjälpen eller be någon i föreningen att hålla i den, om det finns någon som har kunskap. Har ni en lokal så ha en första hjälpen-låda lätt tillgänglig och ha koll på var hittar den närmaste hjärtstartaren.

Varför: Många sjukdomar smittar på grund av dålig handhygien. I en förening där många möts och man inte vet vilka sjukdomar medlemmarna kan bära med sig är handhygien viktig. Hur kan man göra: När ni har event i föreningen så se till att det alltid finns tvål på toaletten och även gärna handsprit i allmänna lokaler. Uppmana till bra handhygien, särskilt om ni ska äta mat tillsammans.
Varför: Andelen unga på arbetsmarknaden har minskat de senaste åren. Föreningsformen ger unga värdefulla erfarenheter att ta med sig in i jobbet, och gör dem konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Föreningen är en möjlighet att ge fler personer kunskap, som kan ge dem jobb på sikt. Hur gör man: Prata om det arbete ni gör i föreningen, och försök använda ord som gör att man kan förstå det utanför föreningen. Ta hjälp av icke-föreningsmedlemmar om ni behöver hjälp att konkretisera vad ni egentligen har gjort. T.ex. innebär ju kioskansvarig ofta också budget-, inköps- och personalansvar. Använd varandra som referens vid jobbansökningar, och ställ upp som referens för medlemmar i föreningen, om de behöver. Ge alla medlemmar möjlighet att lära sig nya saker. Även om en person alltid gjort en sak och är effektiv på det, så kan det vara bra både för föreningens fortlevnad och de enskilda individerna att någon ny får prova.
Varför: Många av Sveroks hobbygrenar är dominerade av ett kön eller en etnisk grupp. För att få mindre fördomar, mer mångfald och ett mer jämlikt samhälle är det viktigt att vi jobbar för att fler ska få delta på lika villkor. Hur kan man göra: Rikta er marknadsföring mot nya målgrupper. Se till att personer från mer än en grupp (t.ex. kvinnor eller vita) syns i bilder och material från föreningen. Välkomna nya medlemmar, så alla känner sig inkluderade.
Varför: Många föreningar använder idag t-shirts till event, kampanjer och annat. Det är ett roligt sätt att få sammanhållning i föreningen. Men bomullsproduktion kräver stora mängder vatten, och det används dessutom ofta stora mängder ogräsmedel - som i sin tur kan förgifta både arbetare och den lokala miljön. Genom att välja ett miljövänligt alternativ till era t-shirts och profilprodukter så kan ni minska er miljöpåverkan. Hur kan man göra: Välj t-shirts som är i mer miljövänliga material, såsom ekologisk bomull, lin, ull eller andra naturliga tyger. Leta efter certifierade producenter där saker som tryckprocess och arbetsmiljö också spelar roll. Tänk på att t-shirtarna helst ska vara användbara flera gånger, t.ex. om ni trycker till ett event så skippa årtal så kan ni återanvända t-shirtarna nästa år. Det mest miljövänliga valet är alltid att inte skapa något nytt.

<strong>Varför</strong>: Många produkter är producerade under dåliga arbetsförhållanden. Det kan t.ex. vara slavarbete, barnarbete, dålig lön, förbud mot facklig organisering och produktion med skadliga effekter både på människor och natur.
<strong>Hur kan man göra</strong>: Skapa regler och riktlinjer för inköp gjorda av föreningen som tar hänsyn till etiska problemställningar. Det kan vara att alltid välja fairtrade i den mån det är möjligt eller att köpa så lokalt som möjligt.

Varför: En viktig del av Agenda 2030 är samarbete och att vi alla lägger tid på att förstå varandra bättre. Hur kan man göra: Bjud in en annan Sverokförening som håller på med en annan hobbygren för att lära er mer om den. Kanske upplever t.ex. kassörerna samma problem, eller så kan ni få nya förslag på lösningar? Ni kan också bjuda in någon annan organisation som befinner sig i området för att lära er mer om dem. Vem vet, kanske kan ni hitta några gemensamma nämnare och kunna skapa ett roligt samarbete?
Varför: Inrikestransport i Sverige står för cirka en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Hur vi reser till olika event påverkar klimatet. Hur kan man göra: Fundera på hur folk ska resa till era event. Om ni lägger eventet långt från kommunala resmedel så kommer folk att behöva åka bil. Fundera då på om ni kan öka samåkningen genom att skapa ett forum innan event för deltagarna att organisera sig. Kanske är det mer lönsamt att ni fixar en buss för alla? Om ni lägger eventet på en plats dit det går att ta sig kommunalt så skriv tydliga instruktioner så det är lätt för deltagarna att hitta och välja att resa kommunalt. Ni kan också göra resan till ett socialt event genom att rekommendera deltagarna att ta ett visst tåg - då kan de träffa på andra deltagare redan på tåget. Föreslå alltid kommunala resmedel först i er kommunikation. I de fall då föreningen betalar resan åt t.ex. funktionärer m.m. så se till att ha en policy om vilka typer av resor föreningen står för och inte.
Varför: Plast är ett användbart material med många bra egenskaper, men det skapar tyvärr också stora miljöutmaningar i världen. Mycket plast hamnar i havet och skadar djur och natur. Försök bidra till mindre nyinköpt plast, mindre plast i omlopp, och mindre plast i naturen. Hur kan man göra: Ta bort all engångsplast som t.ex. tallrikar, bestick och glas. Det finns andra alternativ. Ni kan också be era medlemmar att ta med hemifrån, t.ex. kan alla ha sin egen mugg i föreningslokalen. Undvik också att ha produkter som innehåller mikroplaster. Se till att sopsortera den plast ni verkligen inte kan ta bort och lämna på återvinningsstationen.